Herne voert onderhoudswerken uit op wegen

Het gemeentebestuur voert onderhoudswerken uit in de Heyselstraat, de Beeldekensstraat, de Leenstraat, de Smeyersmarkstraat en de Lookaitse. Tegen half oktober zouden deze werken afgerond moeten zijn.

Nu de onderhoudswerken in de Zullikstraat, de Rooststraat, de Heydestraat, de Roosbroekstraat, de Boulevardstraat en de Eysbroeckstraat zo goed als afgerond zijn, zijn er sinds kort nieuwe onderhoudswerken van start gegaan.  Momenteel worden de Heyselstraat, de Beeldekensstraat, de Leenstraat, de Smeyersmarkstraat en de Lookaitse onder handen genomen.

Slembestrijking

In de Heyselstraat wordt zelfs een nieuwe techniek, slembestrijking,  toegepast. Het aanbrengen van een slemlaag zorgt ervoor dat een verarmd asfaltoppervlak opnieuw verrijkt wordt en waterdicht wordt gemaakt. Door het plaatsen van een slemlaag wordt de veroudering van het wegoppervlak tegengegaan.  Eveneens worden ook de bermen van al deze straten geprofileerd aan de hoogte van het nieuwe wegdek.

120 km gemeentewegen

Voor alle onderhoudswerken in 2016 wordt een budget van 382.000 euro voorzien. Hoofdaannemer voor het uitvoeren van de werken is de firma Wegebo. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om in te zetten op de goede staat van zijn meer dan 120 km gemeentewegen.

De werkzaamheden brengen een beperkte hinder met zich mee. Alle woningen zullen steeds op het einde van de dag bereikbaar zijn.

Andere geplande wegeniswerken

Na de grondverwerving zal de voetweg, die het rusthuis Sint-Felix met basisschool De Bloesem verbindt, worden verhard. Zo kan de school bereikt worden door de trage weggebruikers. Eveneens zullen er, in samenwerking met Infrax, nog rioleringswerken uitgevoerd worden in de Hoogbaan. Deze zullen tot het einde van het jaar duren en zullen wat meer hinder veroorzaken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?