Herne sluit samenwerkingsovereenkomst over dierenopvang

De gemeente Herne vertrouwt het opvangen van dieren op haar grondgebied toe aan de Ark van Pollare. Op 19 juni 2019 nam het college van burgemeester en schepenen daarover een beslissing.

“De gemeente Herne rekent op het dierenasiel voor de opvang van weide- en neerhofdieren, invasieve uitheemse diersoorten, kleinere vogelsoorten en verloren gelopen honden. De Ark van Pollare voorziet het transport van gewonde wilde dieren naar een vogelopvangcentrum en reptielen en amfibieën naar speciaal daarvoor bestaande opvangcentra. De Ark zal kleinere vogels zelf opvangen en grotere vogels naar een vogelopvangcentrum brengen. De Ark van Pollare komt verloren gelopen honden ophalen en zoekt actief naar de eigenaars door het uitlezen van de chip. Het dierenasiel zal loslopende neerhofdieren en/of weidedieren ophalen en proberen de eigenaars te achterhalen. Indien de eigenaar niet gevonden wordt, komen de dieren ter adoptie na de wettelijke periode van 15 dagen”, zegt schepen van dierenwelzijn Carina Ricour.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?