Herne reikt cultuurprijzen uit

In de polyvalente zaal van Sint-Pieters-Kapelle werden vrijdagavond de solidariteit-, de carrière- en de cultuurprijzen voor het voorbije jaar uitgereikt. Er was ook een winnaar van de fotowedstrijd en een nieuwe straatnaam bekend gemaakt.

Solidariteitsprijs

De solidariteitsprijs, een initiatief van Herne Solidair, ging naar ‘De Naaimiekes’, een goep van jonge moeders en vrienden uit Herfelingen, die door de verkoop van eigen werk, al meer dan 30.000 € inzamelden voor het Kinderkankerfonds

Carrièreprijzen

Arlette Vierendeels en Jeannine Berckmans zetelen samen in de gemeentelijk bijzonder comité voor de sociale dienst. Arlette (65) is gekend als een sociaal geëngageerde inwoonster en haar kookkunsten. Ze bereidde het eten op véél eetfestijnen. Ze is kookouder Chiro jongens Herne, voorzitter Katholieke Harmonie Herne, bestuurslid Hernse kaatsclub (bestaat niet meer) , toneelspeelsterbij TOV Herne , Voorzitter KVLV Herne (nu nog) en jarenlang uitbaatster van café De Katholieke Kring.

Jeannine Berckmans is voor vele inwoners uit Herne niet een onbekende dankzij haar wil om steeds de mensen te helpen, haar leden tevreden te stellen, maar ook door haar vriendelijkheid.Enkele jaren geleden, na het overlijden van de voorzitter van de Liberale Bond Gepensioneerden Herne, Jacques Rijgaerts (2003), werden de taken van het bestuur verdeeld en werd Jeannine opgenomen in het nieuw bestuur. De Liberale Bond Gepensioneerden werd opgericht in september 1981.

De Gezellige namiddagen werden uitgebreid, er werd over gegaan tot een maandelijkse leden bijeenkomst. Na 2 jaar inzet, werd ze door alle leden verkozen tot voorzitter van de gepensioneerden bond en dit is ze nog steeds dankzij de wens en keuze van al haar leden. Zeer snel groeide het aantal leden van 30 tot meer dan 140 leden vandaag.

De Gezellige namiddagen werden grondig herzien door meer animatie en een etentje werd tot vandaag aangeboden aan alle aanwezige leden. Er werden uitstappen georganiseerd, Passen, Moederdag en Vaderdag worden gevierd, de Jubilarissen worden in de bloemetjes gezet, de leden krijgen het bezoek van de Kerstmaan en, er word elk jaar een eetfestijn voorzien en een muzikale Nieuwjaarsdiner diner in De Egelantier.

In 2016 werd de naam Liberale Bond Gepensioneerden veranderd in Vief Herne. Vief staat voor een kwieke, energieke en levenskrachtige vereniging voor en door senioren. Sinds het bestaan van Vief, worden elk jaar ofwel computer cursussen, tablet of smartphone cursussen gegeven in De Egelantier en ook een aantal aantrekkelijke vormingen. Vandaag kan je Vief Herne vergelijken met een groot boeket bloemen waar alle kleuren passen.2020 zal staan voor uitdaging, vernieuwing, anders zijn en nog beter doen.

Cultuurprijs

Het bestuur van de Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving droeg Mark Janquart voor voor de cultuurprijs. Secretaris Anke Coppens lichtte de voordracht toe in een videomontage. "Op amper 10-jarige leeftijd werd Mark Janquart in 1978 lid van de Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving. Een fanfare waarmee het op dat moment niet zo goed ging, want sinds het begin van de jaren '70 zat de vereniging in een neerwaartse spiraal: het ledenaantal zakte, de gemiddelde leeftijd was hoog en het aantrekken van nieuwe - jonge - muzikanten was problematisch. Dat de kleine Mark er desondanks toch voor koos om in deze vereniging te stappen toont aan dat hij toen al de kiemen in zich droeg van wat zijn twee grote passies zouden worden: de muziek en een levendig verenigings- en dorpsleven.

Het toenmalige bestuur slaagde er ondanks verschillende initiatieven niet in het tij te keren en aan het einde van jaren '80 leek het verhaal uit. Iets waar de ondertussen 21-jarige Mark zich niet zomaar bij neer wilde leggen. In 1989 - dus dit jaar precies 30 jaar geleden - nam hij het roer over als voorzitter. Samen met zijn rechterhand Clement Cattie slaagde hij erin om de fanfare te laten "herleven". De fanfare werd gemoderniseerd en verjongd en er werd uitgepakt met nieuwe initiatieven zoals een modern Kermisweekend, een benefietconcert "Kerst met een hart", themaconcerten,... Tegelijk werd de traditionele functie van de dorpsfanfare levendig gehouden via processies, herdenkingsvieringen in het dorp,... 

 In die 30 jaar groeide Mark uit tot dé sleutelfiguur van de fanfare: Mark is de fanfare en de fanfare is Mark. Zijn tomeloze enthousiasme en overtuigingskracht zijn legendarisch, evenals de vele uren vrije tijd die hij in "zijn" fanfare investeert. Alle leden kunnen 24/24 en 7/7 bij hem terecht en bij iedere activiteit is hij de motor die alle radartjes vlekkeloos laat draaien. In de voorbije jaren was hij de drijvende kracht achter tal van optredens en activiteiten. Eén daarvan - Muziek Anders - dient hierbij een speciale vermelding te krijgen. Nog voor inclusie een "hip" maatschappelijk thema werd, pakte Mark uit met een concert van onze fanfare met gastmuzikanten met een beperking. Een concept dat dit jaar al aan zijn 10de editie toe is!

 Niet alleen werd Mark een sleutelfiguur binnen de fanfare, hij werd ook een sleutelfiguur binnen het culturele leven in ons dorp. Hij zorgde ervoor dat er een samenwerking tot stand werd gebracht met de andere verenigingen in ons dorp en lanceerde in het verlengde hiervan ook de gemeenschappelijke kalender van de verenigingen van SPK. Tijdens activiteiten als het Kermisweekend wordt het muzikale overstegen en fungeert de fanfare als sociaal bindmiddel, als motor voor een levendig dorp. De culturele en sociale rol van de fanfare werd dit jaar heel zichtbaar: tijdens het eeuwfeest organiseerden we een nieuwjaarsreceptie, tentoonstelling, festival, vlemske kermes, jubileumconcert, rondritten door het dorp met een praalwagen,... Dit eeuwfeest toonde bovendien aan dat de fanfare levendiger is dan ooit. De missie van die 21-jarige jongeman om de fanfare te proberen redden, is dus meer dan geslaagd!

 2019 is voor onze fanfare een jaar van verjaardagen. We bestaan 100 jaar, onze voorzitter is 30 jaar voorzitter en "zijn kindje" Muziek Anders bestaat 10 jaar. Meer dan genoeg redenen om hem te eren met de cultuurprijs."

 Fotowedstrijd

Baaike Jacobs won de fotowedstrijd voor de voorpagina van het gemeentelijk informatieblad met een foto op haar paard, aan de kubus in Sint-Pieters-Kapelle. Andere inzendingen kwamen van  Luc Roobaert, Edgard Hanssens en Jolien Schoonooghe.

Nieuwe straatnaam

De trage verbindingsweg tussen de Frans Minnaertstraat en de Hernekouter kreeg als naam: 'Twaalf Bunderweg'. De Hernse bevolking konden vorstellen indienen. Het idee van Bernard Roobaert 'Twaalf Bunderweg', haalde het.  Hij baseert zich op een oude plaatsnaam in de buurt van een weg en het is een typisch Vlaams toponiem.

Jong talent

De onlangs afgestudeerden van de Academie Muziek, Woord en Dans van Gooik, afdeling Herne, werden als jong talent met een attentie bedacht. Directeur Sarah Copriau mocht de namen van een twintigtal jongeren bekendmaken. De afdeling van de academie is met 331 leerlingen de grootste van de school.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?