Herne analyseert wateroverlast en tracht antwoord te bieden aan problemen

HERNE - De laatste weken werd ook de gemeente Herne getroffen door hevige onweersbuien. De getroffen inwoners kunnen hun schade melden via gemeentebestuur@herne.be zodoende dat de situatie van de laatste weken zo correct mogelijk in kaart kan worden gebracht.

De laatste weken trokken hevige onweersbuien doorheen ons land. Vele steden en dorpen kregen te maken met wateroverlast, waaronder ook de gemeente Herne. Tientallen huizen werden getroffen door de hevige regenval, waardoor er heel wat schade aangericht werd. Inwoners die schade hebben aan hun woning kunnen dit melden via gemeentebestuur@herne.be zodoende dat alle getroffen gebieden in kaart gebracht kunnen worden.

Opvolging

De gemeentediensten zorgden reeds voor het oplijsten van de getroffen straten. Eveneens werden er samen met de rioolbeheerder de nodige inspecties en ruimingen van de riolering uitgevoerd. Op bepaalde knelpunten zullen er nog verdere camera-inspecties van de riolering volgen.

Verzakte riool

Sommige inwoners in de Romeinse Baan werden op twee weken tijd tot viermaal toe slachtoffer van de hevige regenval. De gemeentediensten stelden vast dat de riolering er verzakt is ten gevolge van de overvloedige regenstromen. Dit probleem wordt momenteel opgelost.

De technische dienst zorgt voor het ruimen van de volgelopen grachten en het vrijmaken van de verstopte grachtdoorsteken. Deze werken zullen met de nodige prioriteit verder uitgevoerd worden.

Eveneens zullen de betrokken landbouwers nog gecontacteerd worden om, waar nodig, samen met de gemeentediensten naar een oplossing te zoeken. Ook werd de landbouwcommissie samengeroepen om de schade vast te stellen.

Het bestuur hoopt op deze manier toekomstige wateroverlast zoveel als mogelijk binnen de perken te houden. Tevens dankt het bestuur het administratief personeel en de technische dienst die zich buiten de normale werkuren hebben ingezet om de inwoners bij te staan.

Voor meer informatie kan men terecht bij kris.poelaert@herne.be, lieven.vandenneucker@herne.be, lieven.snoeks@herne.be, Eveline Dedoncker 02 397 11 78

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?