Heringerichte begraafplaats Kokejane klaar voor 1 november

De begraafplaats van Kokejane, achter het kerkje langs de Steenweg Asse, is heringericht. Na verloop van tijd ontstaat er op begraafplaatsen plaatsgebrek. Noodgedwongen dienen sommige graven dan plaats te ruimen voor nieuwe. Dat was het geval op de begraafplaats van Kokejane.

Ondanks een stijgend aantal crematies dreigde er een plaatsgebrek op de begraafplaats van Kokejane. Om plaats te maken moesten een aantal graven waarvan de concessie al lang vervallen uitgegraven worden. Van vele graven was de concessie van 10 jaar al zeer lang vervallen. De resten werden samengebracht in een knekelgraf.

 Aangekondigd

 In de voorbije jaren deelde de dienst Burgerlijke Stand via aanplakking aan de betrokken grafmonumenten en aan de ingang van de begraafplaats mee dat deze graven ontruimd zouden worden. Nabestaanden kregen op die manier de tijd om het grafmonument en bijhorende voorwerpen te verwijderen of een vervallen concessie te verlengen.

 Een gespecialiseerde firma ging aan de slag om de ontruimingen uit te voeren.  De graven werden zeer omzichtig en met het nodige respect ontruimd. Elke herbegraving werd onder toezicht van een bevoegd persoon uitgevoerd.

 De gemeente bracht ter nagedachtenis van deze overledenen een gedenkplaat aan op de muur aan het knekelgraf. Op de gedenkplaat staan alle namen van de personen die in het knekelgraf begraven werden. Maurits Van Liedekerke zorgde voor een toepasselijk gedicht op de gedenkplaat. Dat gedicht zou oorspronkelijk aangebracht worden aan de nieuwe ingang van de begraafplaats van Herne.

De technische dienst van de gemeente legde nieuwe paadjes aan en verwijderde de overtollige aarde en onkruid. Op de muur van de strooiweide komt er plaats voor naamplaatjes en eventueel een foto van de overledenen. De plaatjes kunnen besteld worden bij een begrafenisondernemer en worden geplaatst door de gemeente.

 Sint-Pieters-Kapelle

 Na de uitbreiding van de begraafplaats van Herfelingen en de herinrichting in Kakejane zal er ook een procedure worden opgestart voor het kerkhof van Sint-Piters-Kapelle. Die procedure neemt twee jaar in beslag.  

 Nieuwe parochie sinds 1902

De Onze-Lieve-Vrouw-parochie in Kokejane werd in 1902 gesticht. Pastoor Edward Vanderschueren kocht een grond en bouwde er een pastorie en een kerk op. Ook de begraafplaats dateert van toen. Hij droeg alles later over aan de kerkfabriek, die moest beloven een nieuwe kerk te bouwen. In 1967 werd er onder pastoor Frans De Boeck dan ook een steviger en moderne kerk gebouwd.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?