Heemkring Opwijk-Mazenzele redt graven van oud-strijders WO I

De laatste jaren organiseert het gemeentebestuur van Opwijk vrij regelmatig een opruiming van de grafstenen van de vervallen grafconcessies van de drie gemeentelijke begraafplaatsen. Bij de opruimactie van deze zomer (vervaldatum voor aanvragen van verlenging van de concessie 20 juli 2021) waren er ook de graven van vier oud-strijders WO I. Het ging in elk van de gevallen over eeuwigdurende grafconcessie die met de wet van 20 juli 1971 omgezet werden naar een 50-jarige concessie.

In overeenstemming met de geldende regelgeving (Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004) kan eenieder, dus ook niet-familie of verwanten, bij het vervallen van de bestaande concessie een (gratis) vernieuwing van de concessie aanvragen voor een periode van 50 jaar.

Heemkring Opwijk-Mazenzele ijverde in het verleden al bij herhaling bij het gemeentebestuur voor de erkenning en de bewaring van de graven van oud-strijders,- ook voor hen die niet op de ereparken (Opwijk en Droeshout) begraven zijn.

In het kader van de regelgeving deed de vereniging op 20 juli jl. een aanvraag voor de hernieuwing (voor 50 jaar) van de eeuwigdurende concessie voor elk van de vier begravingen (1 op de begraafplaats Mazenzele en 3 op de begraafplaats Opwijk-Centrum). Nieuwe vervaldatum van de concessies: 21/07/2071.

De aanvraag door Heemkring Opwijk-Mazenzele gebeurde uiteraard onder voorbehoud dat de familie zelf nog geen aanvraag indiende, wat niet het geval bleek te zijn. Zo zullen de graven van de vier betrokken oud-strijders WO I de volgende decennia in alle eer en erkentelijkheid bewaard blijven.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?