Te Gek!?-infomobiel op GO! Atheneum Denderleeuw

De kleurrijke en grote omgebouwde reisbus uit Zwitserland kwam naar campus Kouterbaan van Go! Atheneum Denderleeuw voor alle leerlingen van het derde middelbaar.

Uit onderzoek van de Vlaamse Jeugdraad van 2016 blijkt dat 40% van de Vlaamse jongeren zich niet goed in z’n vel voelt. Dit cijfer zal ongetwijfeld intussen nog omhoog gegaan zijn. Veel psychische problemen ontstaan tussen 12 en 25 jaar. Daarom is het een goed idee om op versterkende factoren in te zetten die bijdragen tot een sterkere geestelijke gezondheid, zoals werken aan psychisch welbevinden en veerkracht.

Tijdens de sessie in de infomobiel werd er nagegaan wat jongeren verstaan onder psychische problemen en werd stilgestaan bij hoe vaak psychische problemen voorkomen, ook bij jongeren.Er kwamen ook twee ervaringsdeskundigen mee. Zij deelden hun hoopvol herstelverhaal met de jongeren en vertelden wat ze doen wanneer ze zich minder in hun vel voelen.

Drempel verlagen

De leerlingen waren vrij in wat ze vertelden en geen enkel onderwerp was taboe. Het doel van deze sessies was vooral om enerzijds openlijk te kunnen praten over geestelijke gezondheid, maar anderzijds ook om de drempel te verlagen en ervoor te zorgen dat leerlingen hulp durven vragen wanneer het nodig is.

Het blijft niet bij deze actie alleen. In maart krijgen de derdejaars workshops met vragen als vervolg op vandaag. De vierdejaars krijgen in april suïcidepreventie van de organisatie “Don’t hide inside”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?