“Halse belastingbetaler moet bijleggen voor extra kosten van nieuw sociaal restaurant”

Normaal gezien zou de cafetaria van ‘t Vondel zijn omgebouwd tot een sociaal restaurant tegen 1 april. Dat waren aanvankelijk de plannen, maar deze zijn uitgesteld tot juli. “De cafetaria staat al vier jaar leeg, waardoor de stad 96.000 euro aan huurinkomsten heeft misgelopen,” zegt OCMW-raadslid Benjamin Swalens (N-VA). “Nu moet de Halse belastingbetaler opdraaien voor nieuwe, onnodige kosten.” Maar daar is niets van aan, zegt OCMW-voorzitter Christophe Merckx.

Voor ik verder ga met dit artikel, volgt eerst een verduidelijking. Anders ben je echt niet meer mee. De éne zegt dit en de andere zegt dat. Het nieuws in dit verhaal is een geschil tussen meerderheid en oppositie over de keuken van de cafetaria van CC ’t Vondel. Vier jaar staat de cafetaria leeg. De stad Halle vond geen overnemer tot er twee jaar terug een voorstel kwam om het om te bouwen tot een sociaal restaurant. Een jaar nadien werd in zee gegaan met vzw metSense. Zij zouden de nieuwe uitbater worden en 125 maaltijden per dag kunnen leveren, maar daarvoor moest de keuken worden herbouwd. Kostprijs ruim 146.000 euro. Begin nu maar te lezen.

“De kosten zouden worden gedragen door de stad, maar het project loopt stroef. Door de vier jaar durende leegstand, heeft de stad 96.000 euro aan huurinkomsten misgelopen,” zegt Benjamin Swalens (foto). “De stad Halle en het OCMW laten nu weten geen tijd te hebben voor de installatie van de aangepaste keuken. Met als resultaat dat men beroep moet doen op een externe firma.”

“Die externe firma brengt een extra kostprijs met zich mee van dik 20.000 euro, waar de Halse belastingbetaler zal voor opdraaien. Onnodige kosten als later blijkt dat de vzw niet de ambitieuze 125 maaltijden per dag kan halen. Dan is de keuken verbouwd geweest, terwijl deze perfect in orde was.”

Dat klopt

“Dat klopt,” zegt OCMW-voorzitter Christophe Merckx. “Die 20.000 euro klopt toch. Dat is een extra kost, omdat de vorderingen langer dan voorzien aanslepen. Eerst zou het sociaal restaurant op 1 april in gebruik zijn, maar dat zal nu voor juli zijn. Enkele maanden vertraging die de kost met zich meebrengt. Maar de Halse burger zal hier nooit voor opdraaien. Die 20.000 euro wordt betaald door de Dienst Patrimonium van de stad. Er is nood aan die 125 maaltijden per dag, maar natuurlijk zal dat niet meteen vanaf dag één mogelijk zijn. Geleidelijk aan komen we aan dat cijfer.”

Daar stopt het verhaal, denk je dan. Maar neen, dit gaat verder. Er volgt dus een tweede verduidelijking. Naast het geschil over de keuken, blijken de twee partijen in de clinch te liggen over wiens voorstel het is.

“Bij de keuze van de nieuwe uitbater hebben twee elementen de doorslag gemaakt. Ten eerste, de ervaring die vzw metSense  heeft in het Antwerpse en ten tweede zijn we de abdij Averbode gaan bezoeken waar de vzw actief is,” zegt de OCMW-voorzitter. “Op basis daarvan konden we een positieve evaluatie maken. Al twee jaar zijn we met het dossier bezig. De N-VA heeft hier nooit een voorstel over gedaan. Noch in de OCMW-raad, noch in de gemeenteraad.”

Dat klopt niet

Sorry meneer Merckx, maar dat klopt niet. De N-VA heeft wel degelijk een voorstel ingediend. Twee jaar geleden kwam de partij met het voorstel om de leegstaande cafetaria van ’t Vondel om te bouwen tot een sociaal restaurant. Toen een voorstel van gemeenteraadslid Conny Roekens. “De stad hoeft dan niet langer te zoeken naar een uitbater voor de cafetaria én bieden we langdurige werklozen kansen aan. Een win-winsituatie,” zei Roekens. Dat staat te lezen in een artikel dat op zondag 26 februari 2016 verscheen op Persinfo.org (Lees het hier: n-va-droomt-van-nieuw-sociaal-restaurant-in-halle). Toen al kwam de keuken aan bod.

“Met ons voorstel werd op dat moment niets gedaan,” zegt Swalens. “Het schepencollege, waar Merckx deel van uitmaakt, had het zogezegd onderzocht, maar het was niet mogelijk. Als de OCMW-voorzitter nu zegt dat hij geen weet heeft van een N-VA voorstel, dan heeft hij duidelijk last van een minder helder moment. Maar zo gaat dat nu eenmaal in de politiek. De oppositie stelt iets voor, en het wordt afgedankt. Nadien gebruikt de meerderheid het zelf als haar eigen voorstel.”

Dan toch eens

Over één ding blijken de twee het dan toch eens te zijn. De stad Halle en het OCMW tellen elk een subsidie uit van 37.500 euro om de prijzen van de maaltijden in het restaurant voor iedereen toegankelijk te maken. “Mensen die het minder breed hebben kunnen zich dan een maaltijd aanschaffen voor een lagere prijs,” zegt Swalens. “Daar kan ik niet anders dan mee eens zijn.”

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?