Halle meet mobiliteitsstromen. Zin om mee te tellen?

Halle roept de inwoners op mee het verkeer te tellen en de mobiliteitsstromen in kaart te brengen. Hoe? Door eenvoudig een volautomatische teller, een zogenaamd ‘telraam’, voor je raam te plaatsen. Met deze informatie kunnen we nog meer werk maken van een mobiliteitsbeleid op maat van onze stad.

Telraam zet burgers aan het roer van het lokaal mobiliteitsbeleid door ze mee het verkeer te laten tellen. Deze telraam-toestellen werden eerst getest in een pilootproject in Leuven. Intussen hangen er meer dan 1000 actieve toestellen bij burgers in Vlaanderen, Brussel en enkele Europese landen. En nu komt Telraam dus ook naar Halle.

De informatie die we via de telraam-tellingen verkrijgen, willen we gebruiken als objectieve input voor de beleidsbeslissingen rond het thema mobiliteit. Telraam is ook een multimodale verkeersteller. Dus niet alleen de auto’s worden geteld maar ook het zwaar verkeer, het openbaar vervoer, de fietser en de voetgangers. Met deze informatie kan je een  mobiliteitsstudie of een beleidsbeslissing aftoetsen aan de reële werkelijkheid.

Als er in een straat bijvoorbeeld uitzonderlijk veel fietsers geteld worden, is een fietspad misschien wel wenselijk. Of als er in een landelijke weg onwaarschijnlijk veel verkeer voorbij rijdt, kan je maatregelen uitwerken om dit sluipverkeer te ontmoedigen. Of als een nieuwe fietsstraat plots meer fietsers lokt, kan zo’n verkeerstelling ook bevestigen dat je genomen verkeersmaatregel rendeert. Kortom…. met deze verkeerstellingen kan je werk maken van een mobiliteitsbeleid op maat van onze stad.

Samen met de stad Halle zoekt Telraam nu 40 bewoners die wensen deel te nemen aan dit project. Hallenaren die registreren, ontvangen een Telraam waarmee ze verkeerstellingen kunnen uitvoeren. Dit gebeurt door een specifieke sensor die je thuis aan je raam bevestigt. Deze sensoren worden gefinancierd door de stad Halle. Je moet dus niets betalen.

Ben je benieuwd om de hoeveelheid en snelheid van het verkeer in uw wijk of straat te kennen? Wens je deel te nemen van het Telraamnetwerk in Halle? Registreer je dan snel voor 27 september want het aantal telramen is beperkt.

•    Registreren kan via https://www.telraam.net/NL/membership/halle
•    Meer info over Telraam in Halle vind je op https://www.telraam.net/en/network/halle#readmore


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?