Grote onzekerheid bij personeel van Dilbeek

Uit een welzijnsbevraging bij het personeel van Dilbeek blijkt dat er grote onzekerheid heerst op de werkvloer. Aanleiding is het reeds veel besproken DINAMO (Dilbeek Naar Morgen)-traject, dat is het grote reorganisatieproject van de gemeentelijke diensten in Dilbeek.

Dilbeek organiseerde in februari 2017 een welzijnsbevraging bij alle personeelsleden van het OCMW, de gemeente, Dilkom en CC Westrand. Deze bevraging gebeurde in samenwerking met vakbonden en de externe dienst voor preventie, Mensura. In totaal 335 medewerkers ofwel 71% van de medewerkers vulden de enquête in.

Verandering

"De bevraging wees uit dat het merendeel van de medewerkers een verandering doormaakt, zoals een verandering van takenpakket, van collega’s, van leidinggevende, van werkplaats. Ze ervaren een grotere onzekerheid over de inhoud van hun job en hoe de afdeling er uit zal zien", aldus de eerste conclusies van de bevraging. "Deze factoren hebben een negatieve impact op de perceptie van bijvoorbeeld stress en motivatie."

Verbazen doen de eerste resultaten eigenlijk niet. In het verleden trokken meerdere werknemers en de vakbond reeds aan de alarmbel.  [Archief : Aangepaste werkstructuur zet kwaad bloed in Dilbeek & Grote 'lenteschoonmaak' nu al gestart in Dilbeek]

De gemeente laat weten dat er in de loop van de volgende weken een gedetailleerd rapport per deelsector zal volgen, waardoor op maat kan gekeken worden wat de noden zijn.

Aan de slag

Met dat gedetailleerd verslag zal vervolgens aan de slag worden gegaan. "Vertrekkend vanuit de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie en rekening houdend met de resultaten, heeft het bestuur samen met Mensura en vakbonden een actieplan opgesteld en overlegd welke projecten prioriteit krijgen", klinkt het. "Deze acties worden in de organisatie ingeweven, door en voor collega’s. Dit kunnen algemene projecten zijn (bvb. opleidingsbeleid versterken), per stroom (bvb. ondersteuning van teamcoaches) of per team (bvb. feedback stimuleren onder collega’s, overlegmomenten versterken). Het gemeentebestuur wil hiermee verder inzetten op het welbevinden en de ontplooiing van haar medewerkers, in functie van een betere dienstverlening aan de burger."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?