Aangepaste werkstructuur zet kwaad bloed in Dilbeek

DILBEEK - Nadat er door personeel van de gemeente Dilbeek al enkele keren anoniem kritiek werd geuit op het DINAMO reorganisatietraject werd het gisterenavond echt menens. Op een personeelsvergadering, georganiseerd door de vakbonden, daagden ongeveer 120 bezorgde personeelsleden op. Dat is ongeveer 1/5de van het personeelsbestand. "De ongerustheid is bijzonder groot", aldus Nele Massaer van het ACV.

Het DINAMO-tracject (Dilbeek Naar Morgen) dat een verandering van de organisatiestructuur en –cultuur moet teweegbrengen zet al een tijdje kwaad bloed bij het personeel van de gemeente, OCMW, Dilkom en Westrand. Tot minstens twee keer toe werd het gemeentebestuur hierover al geïnformeerd via een anonieme klachtenbrief.

Werkdruk hoog, werksfeer laag

Het vakbondsfront ACOD – LRB en ACV-OD organiseerde naar aanleiding van de klachtenstroom de afgelopen weken een bevraging bij het personeel en gaf hierover gisterenavond een stand van zaken op een druk bijgewoonde personeelsvergadering in de zaal Savio. Naar schatting 120 personeelsleden daagden op, dat is  ongeveer 1/5de van het personeelsbestand. "En dan zijn er nog velen die waarschijnlijk niet  durfden opdagen uit schrik voor represailles. Sommige andere diensten waren op het moment van de vergadering nog aan het werk", aldus Nele Massaer van het ACV. "Dat de opkomst toch zo groot was zegt dan ook bijzonder veel over de ontevredenheid die er heerst bij het personeel. De respons op onze bevraging was dan ook niet min. Heel wat personeelsleden maakten melding over een 'schrikbewind'. Ze vinden dat er van hoger hand helemaal niet naar hen geluisterd word. De werkdruk ligt ook veel te hoog waardoor de werksfeer alsmaar daalt. De werknemers zien het DINAMO project niet als een verbetering, maar als een verandering om toch maar te veranderen. Met alle gevolgen van dien."

Acties

De ontevredenheid is momenteel dermate groot dat het personeel om acties vraagt. "De vertrouwensbreuk met het management is heel groot", aldus Massaer. "Dat beseffen we. Maar uiteraard willen we eerst in dialoog gaan. Volgende week al zal er daarom samengezeten worden, we hopen op een constructief gesprek. Hopelijk beseft het gemeentebestuur dat dit een zeer krachtig signaal is dat het niet zomaar naast zich neer mag en kan leggen. Mocht er opnieuw niet geluisterd worden, kunnen we niet anders dan verdere stappen ondernemen. De absolute noodrem is een staking."

"Korte termijnvisie"

De grote opkomst verwondert burgemeester Willy Segers (N-VA) niet. "Als men uitnodigt 'om je bezwaren tegen het Dinamo-traject te uiten' kan je misschien wel veel ongeruste mensen mobiliseren, maar lijkt me dit geen constructieve langetermijnvisie"; aldus Segers. "In eerste instantie verwacht je dan al veel langer een vraag van de vakbonden aan het bestuur om het veranderingstraject eens toe te lichten. Nu gaat men eerst (op eigen initiatief) luisteren naar grieven en bezwaren terwijl men zelf het traject niet ten gronde kent... Ik weet dus ook niet welke boodschap men daar als conclusie heeft meegegeven, maar hopelijk creëren de vakbonden geen valse verwachtingen bij de medewerkers. Ik weet alvast dat VVSG (Vereniging voor Steden en Gemeenten) reeds twee maal zijn bijzondere waardering betoonde over het Dinamo-traject en de keuze van Dilbeek om naar een moderne en hedendaags organisatie te streven..."

Archief

Lees ook : Dilbeek snoeit komende jaren in personeel


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?