Grote 'lenteschoonmaak' nu al gestart in Dilbeek

Het is nog even winter maar de werklieden van de gemeente Dilbeek zijn in het kader van NET Dilbeek al een tijdje bezig de grote lenteschoonmaak. "Door op voorhand grote kuis te doen, maken we de werklast achteraf minder zwaar", aldus schepen Stijn Quaghebeur. Al lijkt niet iedereen even tevreden met de gang van zaken.

Eén team

De verwelkoming van de lente loopt in Dilbeek helemaal anders dan vorige jaren. Door het reorganisatietraject 'DINAMO' is er immers heel wat veranderd. Verschillende diensten die vroeger op een ander tijdstip langskwamen voor een bepaalde taak, zijn samengevoegd in één team. "Vroeger was er een team openbare werken, een team openbare reinheid, een groendienst enz. Nu zit alle kennis vervat in 1 team (waarvan er 4 zijn)", aldus Quaghebeur.

Invasie

Inwoners hoeven dus niet te schrikken als ze 'een invasie' aan machines en werklieden zien verschijnen die onder andere tegelijkertijd beginnen snoeien, onkruid weghalen en zwerfvuil oprapen. "Door het gegeven dat we nu in multifunctionele teams werken, kunnen we wijken en straten integraal aanpakken", gaat Quaghebeur verder. "Als er zaken zijn die niet onmiddellijk gedaan kunnen worden (bvb diepe put in de weg) dan wordt dit genoteerd en op werkprogramma geplaatst. Dit zijn efficiëntiewinsten die we op conto van het veranderingstraject DINAMO kunnen plaatsen. Een investering die langzamerhand rendeert."

Grote kuis

Het werken met nieuwe teams is eigenlijk vorig jaar in maart van start gegaan. "Dat was wel te laat om de zaken aan te pakken zoals we het nu aanpakken", vervolgt Stijn Quaghebeur. "Door op voorhand grote kuis te doen, maken we de werklast achteraf minder zwaar. Vanaf half maart kunnen we ons dan volledig richten op het beheersen van onkruidgroei, maaien enzovoort."

Hotspots

In het kader van NET Dilbeek werden een twintig tal hotspots geselecteerd om het nieuwe project te testen. Er werd gestart in Schepdaal met de wijk Loveld (snoei, onkruid, paden, zwerfvuil,…), waarna het centrum zelf aan de beurt was. Vervolgens komen volgende buurten nog aan de beurt: wijk Reinaert, wijk Wolsem, wijk Zuurweide, centrum Dilbeek, wijk Moortebeek, Brusselstraat, R. Dansaertlaan, centrum Groot-Bijgaarden, Kloosterstraat,…

Protest

Over het DINAMO-tracject (Dilbeek Naar Morgen) dat een verandering van de organisatiestructuur en –cultuur teweegbrengt, en waarvan de reorganisatie van de werklieden dus een verwezenlijking is, is al heel wat inkt gevloeid. Het traject zet immers al sinds de start kwaad bloed bij heel wat personeelsleden van de gemeente, OCMW, Dilkom en Westrand.

In december 2015 werd er na verschillende anonieme klachten nog een grote personeelsvergadering georganiseerd door de vakbonden. Ongeveer 120 bezorgde personeelsleden, dat is 1/5de van het totaal, daagden op. "De werkdruk ligt veel te hoog waardoor de werksfeer alsmaar daalt", klonk het toen onder andere. [Archief : Aangepaste werkstructuur zet kwaad bloed in Dilbeek]

Na verder overleg tussen het gemeentebestuur en de vakbonden werd er officieel door de verschillende partijen niets meer gecommuniceerd over de problematiek. Intussen blijft het wel gonzen van de geruchten dat er heel wat ontevreden personeelsleden zijn.

Verandering

Stijn Quaghebeur begrijpt de tegenkanting, maar stelt ook dat er heel wat werknemers wél tevreden zijn. "Het is doorgaans altijd zoals het gaat met veranderingen: tegenstanders klagen en maken veel lawaai, voorstanders zwijgen. Dat er tegenkanting is, is normaal."

Stijn neemt het Dilbeek NET project als voorbeeld. "Bij onze werkmannen zijn er die vroegen om minder afmattend en niet altijd hetzelfde te moeten doen. Nu zijn er vier teams waarin alle expertise aanwezig is en waar iedereen alles kan maar niet moet doen. Resultaat: een aantal werkmannen zijn tevreden met de verandering, een aantal niet."

Open Vld liet in het verleden ook al meermaals vallen dat het niet akkoord is met de gang van zaken. Concrete voorstellen hierover kwamen er echter nog niet. [Archief : "Dilbeek blijft het Dilbeek waar Vlamingen thuis zijn"]


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?