Grot van Poelk in Roosdaal wordt gerenoveerd

ROOSDAAL - De ‘Grot van Poelk’ in Roosdaal zal gerenoveerd worden. In samenspraak met buurtbewoners werd besloten de omgeving van de grot op te frissen.

Begin dit jaar zaten mensen van ProNatura, het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeente Roosdaal rond de tafel. De grot, maar vooral de omgeving verdiende een opfrisbeurt.

De huidige afsluiting op de grot, die haar beste tijd heeft gehad, wordt vervangen. De oude meidoornhaag krijgt een verjongingskuur en de sparren die het pleintje flankeren worden vervangen door een houtkant. Dit is een aanplanting van verschillende soorten inheemse planten die in 3 rijen worden gezet. Er zullen enkele kleinfruitstruiken worden geplant die bezoekers in de zomer dan trakteren op een stuk fruit.

Dit project kadert in het bomenproject van het Regionaal Landschap ‘Pajottenland van je Bomen’. Binnen dit project werkt het Regionaal Landschap samen met 7 gemeenten aan een beleid rond bomen en landschap. Door onder andere de opmaak van een bomenbeleidsplan en de inrichting van bomenplekjes rond een gekozen thema wordt de eigenheid en het erfgoed van de gemeente en het Pajottenland versterkt en leesbaar gemaakt.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?