Groot onderhoud voor de Rogiertunnel

In de krokusvakantie starten werkzaamheden aan de Rogiertunnel. In afwachting van de grondige renovatie die voorzien is in 2023, is een groot onderhoud voorzien en zullen een aantal noodzakelijke reparaties uitgevoerd worden.

Het meerjareninvesteringsprogramma voor de tunnels voorziet naast grondige renovaties ook werken voor groot onderhoud en reparaties om de veiligheid in de tunnels te garanderen in afwachting van de grondige renovatie. Op 3 maart wordt hiermee gestart in de Rogiertunnel en deze werken zullen duren tot eind september 2019. De panelen van de zijwanden worden verwijderd en er komt een nieuwe middenwand. De plafonds zullen worden hersteld met hoge druk waterstralen die de buitenste betonlaag verwijderen en nadien wordt een nieuwe betonlaag aangebracht. Ook de laagspanningskasten in de technische lokalen zullen vervangen worden.

Tijdens het grootste deel van de werken zal de tunnel alleen ’s nachts gesloten worden maar in de kalmere zomermaanden zal het verkeer in beide richtingen door één tunnelkoker moeten. De werkzaamheden zullen in vier fases uitgevoerd worden:

- 03.03.2019 - 16.06.2019: tunnel in beide richtingen gesloten tussen 22u en 6u Tijdens de eerste fase, die start op 3 maart om 22u, worden de panelen van de zijwanden verwijderd, de betonblokken tussen beide tunnelkokers vernieuwd en een deel van de elektromechanische installaties (kabels, verlichting, incidentendetectie…) verplaatst om het beschadigde beton op het plafond van de tunnel te kunnen herstellen.

- 17.06.2019 - 21.07.2019: tunnelkoker richting Basiliek afgesloten, het verkeer moet in beide richtingen door de tunnelkoker richting Zuid In de zomer wordt het beschadigde beton in het plafond hersteld en worden het incidentendetectiesysteem en een deel van de elektromechanische installaties vervangen.

- 22.07.2019 - 31.08.2019: tunnelkoker richting Zuid afgesloten, het verkeer moet in beide richtingen door de tunnelkoker richting Basiliek De werken van de vorige fase worden verder gezet in het andere deel van de tunnel.

- 01.09.2019 - 30.09.2019: tunnel in beide richtingen gesloten tussen 22u en 6u Er wordt een nieuwe scheidingswand geplaatst tussen beide tunnelkokers.

Momenteel worden ook al de elektrische kabels en bedieningsborden vervangen. Deze werken zullen nog een drietal weken duren. Dit veroorzaakte de voorbije weken een aantal keer voor problemen met de ventilatie waardoor de Rogiertunnel gesloten moest worden. Om dit zoveel als mogelijk te voorkomen werden extra begeleidende maatregelen genomen zoals de 24/7-aanwezigheid van een technicus in de tunnel. Die moet eventuele problemen binnen de 15 minuten oplossen en pas wanneer dat niet lukt zal de tunnel afgesloten worden.

Om de mobiliteit te garanderen is het onmogelijk om gelijktijdig bovengronds en ondergronds te werken. Daarom werd de voorbije twee zomers de waterdichting van de Rogiertunnel al vernieuwd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?