Groot onderhoud en 3D-scan voor de Brusselse wegen

Begin maart start Brussel Mobiliteit met haar asfalterings-programma 2020. Jaarlijks wordt gemiddeld 5 miljoen euro besteed aan het opfrissen van de wegen. Parallel hiermee start een ambitieus project voor de ontwikkeling van een volledige 3D-cartografie van de openbare ruimte.

Opfrissing van de wegen

Net zoals elke lente, spoort Brussel Mobiliteit de kuilen in de wegen op die tijdens de winter ontstaan zijn en worden de interventies voor de komende maanden geprogrammeerd.

Elke Van Den Brandt (Groen), Brussels minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid : "We investeren 5 miljoen in het onderhoud van onze wegen en fietspaden. Dat is belangrijk, omdat de kwaliteit van de wegbekleding niet alleen bepalend is voor het comfort, maar ook voor de veiligheid van alle weggebruikers: voetgangers, fietsers en automobilisten.

In maart plant Brussel Mobiliteit tijdens drie opeenvolgende weekends volgende interventies:

de Fiennesstraat, kant Baraplein: van vrijdag 6 maart, 22u tot zondag 8 maart, 4 uur;

Alfred Solvaylaan, tussen de Delleurlaan en de Terhulpsesteenweg: van vrijdag 13 maart, 20 uur tot maandag 16 maart, 5 uur;

Lambermontlaan, tussen de Eugène Demolderlaan en de Prinses Elisabethlaan: van vrijdag 20 maart, 20 uur tot maandag 23 maart, 5 uur.

Daarnaast wordt ook het onderhoud voorzien van de Brugmannlaan, de Koningsstraat (tussen Sint-Maria en Kruidtuin), de Leuvensesteenweg, de Waversesteenweg, de Herrmann-Debrouxlaan...

"Gelijktijdig investeren we, samen met het CIBG, in nieuwe technologie waarmee we de échte toestand van de wegen beter leren kennen om ze optimaal te onderhouden en onze werkzaamheden beter te plannen," vervolgt Elke Van den Brandt.

3D-scan voor een systematische diagnose

Brussel Mobiliteit en het CIBG werken vandaag aan nauwkeurige 3D-cartografie van de openbare ruimte. Na een pilootproject, in 2019 in de buurt rond Montgomery, scant een voertuig met geperfectioneerde sensoren nu de hele hoofdstad.

Dankzij de volledige cartografie van het wegennet, bestaande uit 360°-panoramische beelden en Lidar-gegevens, kan Brussel Mobiliteit problemen met de wegbekleding of markeringen beter in kaart brengen in een databank met georeferentie, de tunnels en  metrostations modelleren in 3D (zie onderstaande video) en de weguitrustingen beter beheren.

"Door de technologie ten dienste te stellen van een betere levenskwaliteit voor de bevolking, gaat het Gewest voluit voor een Smart City.  Door buitenruimtes, gebouwen en infrastructuur zoals tunnels, trein- en metrostations of winkelcentra in 3D in kaart te brengen, kunnen we databanken creëren en ontwikkelen. Deze zullen het op hun beurt mogelijk maken de openbare ruimte efficiënter en coherenter te beheren," licht Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt toe.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?