Groen wil referendum over fusies gemeenten Pajottenland

Groen reageert op een mededeling van drie CD&V-afdelingen over fusies van gemeenten. “Het is goed dat nu ook in het Pajottenland wordt nagedacht over meer samenwerking en een eventuele gemeentefusie. Vanuit Groen Pajottenland hebben we reeds in 2018 voorstellen gedaan.”

“Pajotse streeksamenwerking is belangrijk omdat we heel wat gemeenschappelijke uitdagingen hebben en kansen samen beter zouden kunnen benutten.

Fusies zijn voor Groen geen taboe, maar ook geen wondermiddel. Bij een eventuele fusie in het Pajottenland schuiven we als streekpartij deze twee belangrijke voorwaarden naar voor:

  1. De huidige deelgemeenten, dorpen en buurten moeten versterkt worden zodat iedereen zich betrokken voelt en aan boord blijft: gemeentelijke buurtposten, dorpsraden, buurtbudgetten en meer geloofwaardige inspraakmomenten.
  2. Het voorstel van fusie moet expliciet voorgelegd worden in een referendum aan alle inwoners, op basis van een helder overzicht van al de voor- en nadelen ervan.

Onze voorstellen uit 2018 blijven actueel: www.groenpajottenland.be/de_verenigde_gemeenten

Bij het nadenken over een fusie moet ook nagedacht worden over de noodzaak aan infrastructuur en wat mogelijk is met verdere digitalisering. Een voorbeeld: is het dan nog wel nodig om zwaar te investeren in een nieuw groter gemeentehuis voor Gooik?”, aldus Alwin Loeckx voor Groen Pajottenland.

Zie ook: Een boosterprik voor het Pajottenland

Afbeelding: Politiezone Pajottenland

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?