Cd&v-afdelingen overleggen over gemeentefusies in het Pajottenland

Fusies van gemeenten zijn niet weg te slaan uit de actualiteit. Men hoort steeds meer van lopende of overwogen gesprekken overal in Vlaanderen. Ook de cd&v-afdelingen van de Pajotse gemeenten Gooik, Herne en Galmaarden denken er samen over na. Ze bekijken wat de mogelijke voordelen en nadelen zijn, voor de gemeentebesturen, hun administraties, en uiteraard ook voor de bevolking.

Zie ook: reactie van Groen

“We gaan dus na of we met ‘een fusie’ wel degelijk efficiënter kunnen werken, over (hoeveel) meer financiële middelen we zouden beschikken, of we gemeentepersoneel beter kunnen laten samenwerken en specialiseren. En we laten ons daarbij informeren door mensen met ervaring ter zake. Een belangrijke uitdaging die wij centraal stellen is deze dat een eventueel groter geheel geen afbreuk mag doen aan de zo typische nabijheid van onze Pajotse dorpen.”

“Nu nadenken over een eventuele fusie zien we als een voordeel in de optiek dat we nu nog zelf kunnen kiezen met wie we verdere gesprekken kunnen voeren.  Want indien Vlaanderen de stap zou nemen om verplichte fusies in te voeren, weten we niet bij welke partners we terecht komen? “

De Pajotse cd&v-afdelingen kennen mekaar zeer goed. Er wordt de laatste jaren dan ook al langer intensief samengewerkt. Denk maar aan de Woonwinkel, de Politiezone, de Jeugdregio of het Burgemeestersoverleg, om er maar een paar te noemen. Maar tegelijk wil cd&v het fusie-thema op een zeer open manier aanpakken.

“Gooik, Galmaarden, Herne en Bever worden bestuurd door een absolute cd&v-meerderheid. (Nvdr: In Bever liggen de kaarten al een tijdje anders). Maar we zien het ook breder: we willen de gesprekken niet enkel aangaan met de eigen fracties maar ook met andere, en dit ongeacht meerderheden of opposities; over de verschillende gemeenten heen. Het gaat immers om te ingrijpende en belangrijke keuzes voor de toekomst om het denken over fusies in beperkte kringen te houden.  Immers werd binnen diverse gemeenteraden ook door de oppositie de vraag naar fusies gesteld.”

“‘Overleg’ betekent voor alle duidelijkheid niet dat de gemeenten of fracties… al een beslissing zouden hebben genomen. Het gaat nu in eerste instantie over het zorgvuldig afwegen van opties en consequenties, maximaal en degelijk geinformeerd door experten en ervaringsdeskundigen. En dat koppelen we terug met de verschillende partijbesturen. En we luisteren goed naar de reacties van onze inwoners. We hopen na rijp overleg tegen het einde van dit jaar een keuze te kunnen maken of we uiteindelijk voor een fusie gaan of niet.”

NVDR: Het persbericht dat burgemeester Simon De Boeck mailde, heeft een aantal Media, waaronder persinfo.org en een collega van het NB vorige week niet bereikt. Pas na een herinnering werd het ons zondag doorgestuurd. Ook de reactie van N-VA ontvingen we niet.

Zie ook: Een boosterprik voor het Pajottenland

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?