Groen wil meer debat in gemeenteraad Gooik

Vorige maand tijdens de gemeenteraad van Gooik: alle agendapunten werden 15 stemmen meerderheid (CD&V, 1 iemand was verontschuldigd) tegen 5 stemmen oppositie (N-VA) goedgekeurd. De gemeenteraadsleden van de meerderheid zeggen de hele avond geen woord, maar steken op het aangegeven moment hun hand omhoog of kleuren juiste bolletje op stemformulier. Een voorstel van de N-Va-oppositie om een gemeentelijke commissie op te richten rond de ruilverkaveling werd van de tafel geveegd.

 Groen vraagt zich af of deze saaie boel ook de komende 6 jaar blijft aanhouden. De partij, die geen enkele zetel kon binnen halen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, heeft drie voorstellen om wat leven in de gemeenteraad te brengen.

“Iedereen is gebaat met meer tegenspraak en discussie, dat levert helderdere standpunten en dus betere besluiten op. Zeker in een situatie zoals Gooik, met een hele grote absolute meerderheid en slechts 1 oppositiepartij, moet vermeden worden dat vanzelfsprekendheid of zelfoverschatting het bestuur binnensluipt. Dat is des mensen, dus daarom stellen we structurele maatregelen voor”, zegt Alwin Loeckx van Groen.

“Neem in het reglement van de gemeenteraad op dat burgers zelf voorstellen op de agenda kunnen zetten, mits voldoende handtekeningen verzameld werden. Buurgemeente Lennik deed dit eerder al, het volstaat om artikel 47 uit het huishoudelijk reglement van hun gemeenteraad ook in Gooik over te nemen. Sowieso heeft elke burger dit recht op basis het Vlaams decreet Lokaal Bestuur. Maar door het expliciet op te nemen in reglement van de gemeenteraad wordt dit beter bekend gemaakt voor iedereen”, meent Loeckx.

 “Voer een vragenuurtje voor burgers in na elke gemeenteraad. Inwoners kunnen dan in het uur dat volgt op de gemeenteraad vragen stellen aan het college van burgemeester en schepenen. Elke inwoner kan per raadszitting 1 vraag stellen die hij vooraf schriftelijk heeft ingediend. Het college trekt één uur uit voor het vragenuurtje. De vragen die niet aan bod komen worden automatisch verdaagd naar de volgende gemeenteraadszitting, waar zij bij voorrang worden behandeld. Een goed voorbeeld is www.herent.be/vragenuurtje”.

Referendum

“Leg enkele heel belangrijke dossiers voor aan alle burgers door middel van een gemeentelijk referendum (volksraadpleging). Een referendum is de beste manier om een open en geïnformeerd debat ten gronde te kunnen voeren. Op korte termijn is de ruilverkaveling in Gooik zeker zo een dossier waarover een referendum zou moeten georganiseerd worden. De ruilverkaveling zal, als die doorgaat, onze leefomgeving voor de komende generaties bepalen en we betalen allemaal mee”, zegt Loeckx.

“Deze voorstellen hebben we overgemaakt aan de gemeenteraadsleden van Gooik, maar zijn uiteraard ook relevant voor de andere Pajotse gemeenten (Bever, Galmaarden, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal)”, besluit Loeckx.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?