Groen tevreden over weigering sloop oude hoeve Leheuwe

Gemeente Gooik heeft op 16 december de bouwvergunning geweigerd voor project Langendries in Kester (Hoeve Leheuwe). Groen Gooik reageert tevreden. "We hadden zelf ook mee protest aangetekend tegen de sloop van de oude hoeve Leheuwe en de twee aangrenzende grote woningen voor de bouw van dertien appartementen, twee winkels en zeven woningen."

"Hopelijk gaat de projectontwikkelaar niet in beroep bij de provincie en kan er nu gewerkt worden aan een kleinschaliger project op maat van het dorp van Kester, met meer oog voor de erfgoedwaarde van de hoeve en oude woningen", klinkt het verder bij Groen.

Er zijn ook andere bouwprojecten in Kester waar Groen vragen over heeft. "In de Langestraat is er een vergunning afgeleverd om een eengezinswoning te slopen en het bouwperceel te verkavelen voor twee woningen, hoewel dit volgens de eigen gemeentelijke richtlijnen niet kan hier."

"En voor het grote project voor sociale woningen Nieuwe Joen in Kester zal een groot stuk vallei bebouwd worden."

Groen vraagt meer sociale woningen, maar de gemeente gaat voorbij aan het belang van natuur en waterberging door nieuwe open ruimte te bebouwen als gemakkelijkheidsoplossing. De partij blijft aandringen om ook in Gooik een bouwpauze voor appartementen en verkavelingen door te voeren, zoals in de buurgemeenten. "Deze bouwpauze zal de tijd geven om een degelijk erfgoed- en bouwbeleid in Gooik uit te werken dat duidelijkheid en zekerheid biedt in plaats van telkens opnieuw brandjes te moeten blussen", aldus Groen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?