Gratis parkeren op zaterdag verdwijnt door bouw parking De Bres

Volgens schepen van mobiliteit Bram Vandenbroucke (Groen) zal, door het bouwen van de ondergrondse parking De Bres, het gratis parkeren op zaterdagen weg vallen. Dat zegde hij op de bespreking van het aangepaste parkeerbeleid op de gemeenteraad. De bouw van de ondergrondse parking zou, alles mee zit, nog deze legislatuur aanvatten. Het nieuwe parkeerreglement werd goedgekeurd.

Halle past parkeerbeleid aan na evaluatie

Het nieuwe parkeerbeleid in Halle is een jaar van kracht en heeft intussen een grondige evaluatie ondergaan. Resultaat: vanaf 1 februari wordt het parkeerbeleid eenvoudiger met minder zones én lagere parkeertarieven, voor zowel bezoekers van het stadscentrum als zorgverleners. Vanaf 1 april komen er bovendien extra Shop & Go-plaatsen en kan je langer parkeren in de blauwe zone.

Grondige evaluatie na 1 jaar parkeerbeleid

Op 1 januari 2021 voerde Halle een nieuw parkeerbeleid in. Na één jaar werd een grondige evaluatie gehouden. In totaal namen heel wat mensen deel aan deze evaluatie: 437 leden van het Halse Stadspanel, 82 lokale handelaars en marktkramers, 60 personeelsleden van plaatselijke scholen en 80 zorgverleners namen de tijd om de vragenlijst in te vullen. Het volledige rapport van de bevraging kan je raadplegen via participatie.halle.be. Dit zijn de opvallendste bevindingen:

  • In grote lijnen vindt de Hallenaar dat er nog geschaafd kan worden aan het nieuwe parkeerbeleid.
  • Waar, wanneer en tegen welke tarieven men kan parkeren in het centrum van Halle is nog niet genoeg bekend.
  • Een grote meerderheid, van vooral niet-inwoners, vindt de parkeertarieven te hoog.

Inwoners zijn fan van de Hallekaart, maar zouden graag meer locaties nabij invalswegen zien die het gebruik van de kaart toelaten.

  • Heel wat mensen maken graag gebruik van de Shop & Go-parkeerplaatsen. Er mogen er enkele bijkomen.

Op basis van dit rapport en alle meldingen die we in 2021 ontvingen, sturen we het parkeerbeleid bij. Parkeren in en rond de binnenstad en de stationsomgeving sluit zo beter aan bij de wensen van onze inwoners, handelaars en bezoekers. Maar het parkeerplan blijft zeker ook onderdeel van een duurzaam mobiliteitsbeleid dat autodelen, stappen, fietsen en openbaarvervoergebruik stimuleert én van ons Halse stadscentrum een groenere en autoluwe plek maakt.

Het aangepaste reglement is hier te lezen

Bijsturingen parkeerbeleid onvoldoende voor N-VA.

De Halse N-VA fractie had vorig jaar al bedenkingen bij de overhaaste en onzorgvuldige invoering van het Halse parkeerbeleid. Amper een jaar na de invoering ervan zijn aanpassingen nodig om de gemoederen te bedaren. Deze aanpassingen zijn echter een druppel op een hete plaat. Er is weliswaar een vermindering van de parkeertarieven, die voor onze fractie nog wat verder mocht gaan. Voor de rest is het morrelen in de marge. Wat wijzigen aan de kleuren van de zones, blauwe zone drie uren in plaats van twee, een tegemoetkoming aan de zorgverleners…

N-VA vreest dat deze ingrepen niet voldoende zijn om de mensen terug naar de stad te lokken. Er komen geen extra gratis randparkings en aan de te dure parkeerabonnementen raakt men niet.

N-VA raadslid Wim Demuylder: “De N-VA hamert reeds lang op het gebrek aan gratis randparkings in het Halse parkeerbeleid. Met parking de Gooikenaar als enige randparking, eerder een buurtparking, voorziet men slechts 90 plaatsen waar men gratis en onbeperkt in tijd kan parkeren. Ter vergelijking, in Geraardsbergen werd in de loop van 2019 een parkeerplan ingevoerd met maar liefst 9 gratis randparkings goed voor 1.500 gratis parkeerplaatsen! Onze fractie wil alvast de Spoorwegstraat, de toekomstige parking aan de Suikerkaai en de Welkomstlaan als gratis randparking. Alles samen goed voor zo’n 500 gratis parkeerplaatsen.”

De N-VA stelde tevens voor de blauwe zone op Sint-Rochus af te schaffen op zaterdag. “Het maakt alles eenvoudiger. Het stadsbestuur maakt het echter ingewikkelder met bezoekerspassen, waarmee bezoekers een dag lang kunnen parkeren in de blauwe zone, een extra tarief en ook extra administratie voor de bewoners”, zegt raadslid Benjamin Swalens.

Sven Pletincx hekelde dan weer de betalende parkeerkaart voor zorgverleners. De verlaging naar 50 euro is een stap in de goede richting. Indirect worden deze kosten echter doorgerekend aan de patiënt. N-VA blijft ijveren voor een gratis parkeerkaart voor zorgverleners en een aangepaste, voldoende lange parkeertijd.

Pletincx vindt ook dat de signalisatie beter moet. Momenteel is deze ondermaats. “De borden zijn moeilijk leesbaar en het is niet duidelijk wanneer je Halle binnenrijdt wat de verschillende zones en tarieven zijn. Heel wat steden maken reeds gebruik van digitale signalisatie die de parkings en hun actuele beschikbare capaciteit aangeven. Als het in andere steden kan, waarom blijft Halle dan achter?”, besluit raadslid Pletincx.

Pletinckx vroeg zich ook af waarom de parkeerabonnementen niet dalen. “Die tarieven liggen in de lijn met de gunsttarieven van de NMBS voor iemand die een abonnement heeft. Onze parkeerabonnementen kosten minder dan 1€ per dag”, antwoordde schepen Vandenbroucke.

“Zeggen dat die 300 € een gunsttarief is, is toch wat kort door de bocht. Voor vele mensen is dat veel geld”, repliceert Sven Pletinckx.

Gemeenteraadslid Yves Demanet: ik heb mijn licht opgestoken bij handelaars en zorgverstrekkers en de teneur van de reacties bij beide stakeholders zoals dat nu in het jargon heet is ‘oef’, zowel opluchting als voorzichtige tevredenheid.”

 “Ik vind de nieuwe prijssetting van de eerste 2 uur, 1 euro in de rode zone en 0,50 cent in de groene zone verstandig en vanaf nu competitief met andere steden. Wat ik ook verstandig vind is de uitbreiding van de maximum tijd in de blauwe zone, de nieuwe maximumtijd van 3 uur is veel realistischer dan de 2 uur van het voorbije jaar.”

 “Mijn eerste suggestie van vanavond inzake het parkeerbeleid is de volgende. Ik heb die drie uur in de blauwe zone realistisch genoemd, een tijdspanne die je veel meer marge geeft om op Sint-Rochus of in het centrum te vertoeven. Waarom trekken we de lijn van die tijdspanne niet door naar de rode en groene zone? Waarom moeten die prijzen vanaf uur 2 naar boven? Laat ons de uuraanpassing in de blauwe zone consequent doortrekken naar de groene en rode zone : de eerste drie uur aan het nieuwe tarief van 1 euro en 50 cent. En het ook een vereenvoudiging in het parkeerbeleid : 3uur max in de blauwe zone, 3 uur max in de groene en rode zone aan het laagste tarief.  De handelaars als klanten gaan er jullie alleen maar dankbaar voor zijn.”

“Mijn tweede suggestie is dat de centrummanager en de dienst lokale economie een prioriteit moet maken van de communicatie rond deze nieuwe tarieven. In een straal van 20km rond Halle moet het overal geweten zijn dat er lagere parkeertarieven zijn. De negatieve perceptie moet eruit want die zit diepgebakken.”

 “Mijn derde suggestie is : maak de blauwe zone van maandag tot en met vrijdag. Ik zie geen enkele reden om die op zaterdag te handhaven. Er is geen parkeerdruk van de pendelaars op zaterdag, dan hoeft dat parkeren met schijf niet voor de lokale bewoners.”

 “Mijn vierde suggestie: maak van de Scheepswerfkaai ofwel een blauwe zone ofwel een gratis randparking. Het laatste zou betekenen dat de bewoners van het deel Brusselsesteenweg tussen de vroegere Pacha en Belsack opnieuw achteraan hun woning kunnen parkeren als ze daar geen garage hebben en alle plaatsen op dat stuk van de Brusselsesteenweg ingenomen zijn door voertuigen van anderen. “

 “Mijn vijfde suggestie is een punt van kritiek: ik vind die zonale verkeersborden gewoon onvoldoende en de facto verwarrend. Wie niet van Halle is, en bijvoorbeeld de Suikerkaai afrijdt en de Thevenetlaan inrijdt kan niet weten in welke zone hij zich bevindt daar staat gewoonweg niets, ook geen parkeerautomaat. Voor mij zou elke straat zijn minimale aanduiding moeten hebben.  En ik vraag ik me af hoeveel retributies dit soort situaties al opgeleverd hebben.”

 “Mijn zesde suggestie tenslotte is een toekomstgerichte, die kan bijvoorbeeld in 2025 gerealiseerd worden. met name de digitale signalisatie. Wat is er daarvoor nodig? Een uitbouw van een sensorennetwerk dat registreert welke plaatsen vrij zijn en welke niet, die bezetting wordt dan doorgegeven  aan een digitale signalisatie op de invalswegen van Halle wat zoekverkeer vermijdt. Als het digitaal bord vermeldt dat bvb parking Oudstrijdersplein volzet is, dan hoeft niemand daar te gaan zoeken.   Elke autobestuurder ziet in een oogopslag zelfs op zijn app waar er voldoende plaats vrij is en kan er zich naar toe begeven. Dat zou een zeer mooie stap naar Halle  5G innovatieve Digitale Stad zijn.”

“Tenslotte heb ik uitleg gevraagd over de geplande 'Bezoekerspas' voor de bezoekers van de blauwe zone. Blijkbaar staat deze pas nog niet op punt. Elk gezin zou er 10 krijgen. Maar hoeveel gezinnen zijn er op Sint-Rochus? Stel dat er bijvoorbeeld 3.000 zijn dan zou dit jaarlijks de druk van 30.000 bezoekerspassen betekenen.”

En wat kan er met die passen gebeuren?

“Die kunnen door gezinnen uitgedeeld worden of zelfs te koop aangeboden worden aan mensen die hier het hele jaar gebruik kunnen van maken zonder eigenlijk bij iemand op bezoek te gaan; niet weerhoudt hen hiervan.

Het lijkt me dus veel zinniger om gewoon de blauwe zone van maandag tot vrijdag te beperken zoals het vroeger was. Dan is die bewonerspas niet nodig”, aldus Yves Demanet.

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?