Gooikse rotonde wordt festijn voor wilde bijen

GOOIK – De gemeente liet de rotonde van Gooik Statie beplanten met vaste planten die doorheen het jaar met hun bloemen wilde bijen zullen lokken. Dat is nu al het geval met de lavendel die de uitbater van de Delhaizewinkel liet aanplanten.

Vanuit de werkgroep Bij-één, een onderdeel van de milieuraad, is het idee ontstaan om  een gemeentelijk natuurproject in te dienen bij de provincie ter ondersteuning van de wilde bijen. De provincie kende 14.000 € toe en het bedrag werd door de gemeente verhoogd tot 17.500 €.

Met het budget zal de bijenwerkgroep inzetten op:

- sensibilisatie (brochures, infoavond, workshop, cursus, infostand jaarmarkt...)

- inventarisatie van de wilde bijen populatie in Gooik

- acties op terrein zoals plaatsen van bijensteuntjes, bijenhotels, inzaaien van wild bloemenmengsels, aanplant rond punt met bijenvriendelijke vaste planten, ...

Aanplant Rotonde Gooik

Het beplantingsvoorstel van de rotonde Gooik is ontstaan vanuit de werkgroep Bij-één. De éénjaarsplanten ruimden plaats voor vaste planten. Sommige eenjarigen zijn ook niet interessant voor bijen. De geselecteerde vaste planten zullen als voedselbron dienen voor de wilde bijen. De medewerkers van de gemeentelijke groendienst zorgden voor de prachtige uitvoering.

Uiteraard oogt de bloemenpracht nu nog niet weelderig, maar na één à twee seizoenen zal duidelijk verschil merkbaar zijn. De vaste planten hebben als voordeel dat we niet elk jaar opnieuw dienen aan te planten.

Met de subsidie wil de werkgroep Bij-één door experten een inventaris laten maken van de plaatsen waar er wilde bijen te vinden zijn en welke bijensoorten er aangetroffen worden. De werkgroep Bij-één wil de inwoners stimuleren om meer bloemenperken in te zaaien en insectenhotels te plaatsen. Landbouwers en fruittelers hebben er baat bij

Scholen

In het voorjaar ontvingen de kinderen van de Gooikse dorpsscholen bloemenzaad om in te zaaien ter ondersteuning van onze biodiversiteit en in het bijzonder onze wilde bijen. Ook de burger kon via de dienst bevolking of via de bibliotheek bloemenzaad bekomen.

Inwoners kunnen de bijeenwerkgroep alvast een mooie foto van hun weelderige bloemenperkje bezorgen. Stuur de foto door naar bijeenwerkgroep@gmail.com en vergeet niet je naam, klas (indien van toepassing) en adres bij te plaatsen. Wij zorgen voor de fijne beloning.

De werkgroep zal ook aanwezig zijn op de jaarmarkt 24 september 2016. Het subsidieproject is een samenwerkingsverband tussen werkgroep Bij-één (milieuraad), Gemeente Gooik en provincie Vlaams-Brabant.

Verdere opvolging van het project “GOOIK, BIJ-EEN” kan via de website http://www.gooik.be/wonen-en-omgeving/leefmilieu/acties-en-projecten 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?