Lionsclub Kasteel van Gaasbeek schenkt 30.000 €

GAASBEEK - Clubvoorzitter Jean-Philippe Derauw blikt tevreden terug op het voorbije werkjaar van Lions Kasteel van Gaasbeek. Naast de gebruikelijke activiteiten zoals champagneverkoop, Kerstmarkt en galabal, werd immers ook recent het 40-jarig bestaan van de club gevierd met een academische zitting in aanwezigheid van Herman Van Rompuy en een klassiek concert in de Halse Basiliek. Met de opbrengst van deze activiteiten en met de belangrijke steun van talrijke sponsors is de club erin geslaagd om een totaalbedrag van dertigduizend euro vrij te maken om verschillende organisaties en projecten met een sociaal doel te ondersteunen.

Traditiegetrouw werden de vertegenwoordigers van deze organisaties uitgenodigd op de laatste officiële vergadering van het werkjaar om hun prijs in ontvangst te nemen, dit in aanwezigheid van de sponsors en de clubleden.

‘Twin-Vision’ voor kasteel Gaasbeek

 Een bedrag van 6.000 € gaat naar een project van het Kasteel van Gaasbeek. Hiermee zullen zogenaamde ‘Twin-Vision’ kaarten aangekocht worden voor blinden en slechtzienden. De club wil ook volgend jaar een project steunen dat blinden en slechtzienden moet toelaten hun bezoek aan het kasteel en het park beter te beleven.

Aan vzw De Poel werd een cheque van 5.000 € overhandigd waarmee een massageruimte voor personen met een mentale beperking zal ingericht worden. Het Rode Kruis van Halle ontvangt materiaal ter waarde van vierduizend euro, namelijk een LifePack-monitor met ingebouwde defibrillator om de uitrusting van de derde ziekenwagen te vervolledigen en een beamer voor het leslokaal.

Bijkomend werden cheques overhandigd aan vzw De Wip (didactisch materiaal), de Vriendenkring van zuster Rachel (verdere uitbouw van een meisjesschool Rwanda), vzw Smile to me (project ‘anderskinderen’), vzw Habbekrats Halle (inrichting vormingsruimte), vzw Zonnestraal (project aangepaste personenwagen) en aan de vertegenwoordigers van twee scholen in Niger en Senegal. Eerder werd door de club ook al een defibrillator (AED) geplaatst in het Heilig Hart college in Halle.

Er volgen nog foto’s van de overhandiging


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?