Gooikse integratieraad en gemeente zoeken ‘Warmste Gooikenaar’

De gemeente Gooik en de Gooikse Integratieraad gaan, samen met de Gooikenaren, opnieuw op zoek naar de Warmste Gooikenaar. Het is de bedoeling om mensen, die zich vrijwillig en belangloos inzetten voor anderen, in de kijker zetten. 


Inwoners kunnen hun Warmste Gooikenaar nomineren via de nominatiekaart in het infoblad Info Gooik of via www.gooik.be, tot en met 18 december 2022. De genomineerden worden tijdens de Nieuwjaarsreceptie in de bloemetjes gezet.

Jonas De Maeseneer, schepen van Sociale Zaken, vertelt meer over de zoektocht naar de Warmste Gooikenaar: “In onze gemeente zijn er heel wat mensen die zich dagelijks voor anderen inzetten. Ze doen dit in diverse sectoren zoals sport, cultuur, verenigingen, zorg, parochie, … Ze staan niet vaak in de schijnwerpers, maar hun werk is wel van onschatbare waarde. We zeggen onvoldoende hoe onmisbaar de dagdagelijkse inzet van vele Gooikenaars is. De winterperiode loont zich uitstekend om onze dankbaarheid naar elkaar extra uit te drukken. Een compliment aan elkaar geven kan via een "chapeaukaart”. We geven de inwoners de kans om een Warme Gooikenaar te nomineren en dit binnen diverse categorieën. In Gooik zijn er heel veel mensen met een groot en warm hart zijn, dus kijken we er samen met de integratieraad en het gemeentebestuur naar uit om alle nominaties te zien binnenkomen. We hopen dat de 'chapeaukaarten' goed rondgaan.”

De Warmste Gooikenaar wordt om de 2 jaar verkozen. In 2020, het coronajaar, werd iedereen die ZORG droeg voor iemand of voor een groep uitgeroepen tot Warmste Gooikenaar.

Bij de foto: De leden van de Integratieraad en schepen van Sociale Zaken Jonas De Maeseneer tonen de nominatiekaarten waarmee een Warme Gooikenaar genomineerd kan worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?