Gooik werkt aan vernieuwd huishoudelijk reglement

GOOIK - De eerste gemeenteraad van het jaar in Gooik maakt grote kans om de kortste ooit in de geschiedenis te zijn. Er stonden slechts 3 punten op de agenda. Na 8 minuten had burgemeester Doomst alles reeds afgehandeld.

“Maar toen ontstond er commotie rond een extra punt dat de N-VA-fractie voorstelde. Deze wenste een huishoudelijk reglement in te voeren voor de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Steve Dehandschutter verduidelijkt:” Een huishoudelijk reglement moet verplicht na de verkiezingen voorgelegd worden. Het geeft weer hoe iedereen tewerk moet gaan in de gemeenteraad zodat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan of er geen onwettige zaken kunnen gebeuren. Het schepencollege heeft al 2 jaar nagelaten zulk reglement in te voeren, met alle gevolgen van dien. Daarom hebben we zelf een reglement voorgesteld op basis van wat de Vereniging voor Steden en Gemeenten (V.V.S.G.) voorschrijft.”

VVSG

“Ondanks het feit dat de Gooikse burgemeester zelf deel uitmaakt van de raad van bestuur van de V.V.S.G. vroeg hij om dit voorstel niet te laten stemmen en naar de gemeenteraad van februari te verhuizen om zelf een alternatief huishoudelijk reglement te kunnen invoeren”, zegt Dehandschutter. Uiteindelijk werd het N-VA voorstel weggestemd door de meerderheid in samenwerking met de blauwe fracties. 

Administratie

Volgens burgemeester Michel Doomst (CD&V) heeft de Gooikse gemeenteraad een goed werkend  huishoudelijk reglement. “Op de gemeenteraad kan iedereen, die dat wil, zijn of haar inbreng doen. Er is wel gevraagd na te gaan om het reglement te actualiseren. De administratie bereidt dat op een objectieve manier voor. Dit voorstel komt wellicht op de volgende gemeenteraad”, zegt Doomst. Volgens de burgemeester is de tekst van de V.V.S.G slechts een modeltekst


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?