Gemeente begint binnenkort met herinrichting Kerkhof Vollezele

VOLLEZELE – Als de weersomstandigheden het toelaten begint de gemeente Galmaarden binnenkort met het verwijderen van een 145-talverwaarloosde en slecht onderhouden graven rond de Sint-Pauluskerk in Vollezele.

Daarnaast gaat de gemeente ook een 90-tal waardevollle graven waardonder grafkelders bewaren. Na een werkbezoek samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed in 2011 werd een lijst opgesteld met te behouden grafzerken. Daarbij werd gestreefd naar een maximaal behoud van de rijke diversiteit aan graftypes die doorheen de jaren werden gebruikt. “Het college heeft zich samen met Onroerend Erfgoed gebaseerd op een aantal parameters om tot onderstaande lijst te komen. Zo dienden kindergraven, graven van pastoors, burgemeesters en families van de historisch waardevolle paardenstoeterijen uitgesloten te worden van verwijdering. Daarnaast kunnen de houders van eeuwigdurende concessies hun concessie verlengen met 50 jaar.

Werken

Weldra wordt begonnen aan de ontruimingswerken op het terrein. Deze zullen in het voorjaar worden uitgevoerd maar enkel bij droog weer zodat de werkzone in droge omstandigheden kan worden betreden. Zo wordt ook beschadiging aan de gronden en overblijvende zerken voorkomen. De graftekens zullen voorzichtig worden verwijderd door de gemeentelijke technische dienst. De werkzones zullen gedurende deze periode worden afgeschermd voor het publiek.

Groen perk

De gemeente wil met deze werken rond de Sint-Pauluskerk een groen perk aanleggen dat verwijst naar de oorspronkelijke kerkhoven. Het kerkhof dateert volgens het voorlopig beschermingsbesluit van de site “minstens uit de 14de eeuw”.  Een kerkhof was in zijn oorspronkelijke betekenis letterlijk een “hof om de kerk (…) omheind en omhaagd”; een groene ruimte waar vroeger vaak fruit en andere levensmiddelen werden geteeld. Het kon tegelijk een markt of ontmoetingsplaats vlakbij de kerk zijn. Het is pas in een latere fase dat op deze gronden werd overgegaan tot begraving van overleden inwoners.

Geen begravingen meer

In februari wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de functie als begraafplaats voor het kerkhof rond de Sint-Pauluskapel stop te zetten. Er kunnen dan enkel nog bijzettingen worden toegestaan bij lopende concessies. Hiermee wordt de huidige werkwijze, met gebruik van de begraafplaats ter hoogte van de Repingestraat, herbevestigd.

Voorlopige bescherming

Het gemeentebestuur werd op 22 januari 2015 in kennis werd gesteld door de Minister van Onroerend Erfgoed over het voornemen tot bescherming van kerkhof en hernieuwing van bescherming van de Sint-Pauluskerk. Het betreft een voorlopige bescherming in afwachting van de opmaak van een definitief beschermingsbesluit.

Lijst

De lijst van graven met lokaal historisch belang die als kleine onroerende erfgoedelementen kunnen worden beschouwd, wordt als volgt vastgesteld (op basis van criteria als: bewaren van verschillende begravingstypologieën, bewaren van de diverse stijlen in graftekens, staat waarin de graftekens zich bevinden, ligging op de begraafplaats in het kader van een duurzaam beheer) met verwijzing naar de aangemaakte inventaris:

nr.          naam

3             kindergraf (naamloos)

13           SANNEN Joannes Emmanuel  - SANNEN Maria Francisca

14           VAN MALDERGHEM Maria

38           GEEROMS Gustaaf - GEEROMS Maurice

41           COOREMAN Hortense

42           VAN DEN HEUVEL Jean-Baptist

43           Betty Van Lathem

47           ijzeren kruis (naamloos)

51           VAN SNICK Robert

54           RASPE Petrus -                 SCHEYS Louise

58           OLEMANS Josephine

59           VANDERROOST Victor

63           DE VLEESCHOUWER Maurice

78           NEIRINCKX Alfons

82           BELLEMANS Petrus

83           FRANCOIS Karel Gustaaf

86           THOLLEBEEK Helene

87           LEKIM Nestor (oudstrijder 1914-1918)

90           FOULON Karel (paarden)

                VANDERSCHEUREN Alice

                FOULON  Carl (zoontje)

91           VANDERSCHUEREN Remi (paarden)

                OST Hortense

                VAN DEN BOSSCHE August

                VANDERSCHUEREN Irma

92           PEREMANS Firmin

104         VANSNICK Ernest

117         MARESCAUX Camille-Henri

118         grafkelder omheind met ijzerwerk

120         DHAUWER Telesphore-Joseph (paarden)

                VAN EECKHOUDT Richard

                VAN WEDDINGEN C.

121         DE LEENER

124         OLEMANS Arthur

133         Franckx Rita (kind)

140         Monument in witte zandsteen (naamloos)

143         VANLAETHEM Henricus

148         STALPAERT Evarist

                EECKHOUDT  Rosalie

152         VAN WICHELEN Desiré (oudstrijder 1914-‘18)

155         REYGAERTS Marie-Therese

156         STEENHOUDT Amedee

                STANDAERT Elisa

161         DEHEYER Margareth

166         DE HANDSCHUTTER Maurice

                DE VOS  Leonie

178         BLERX Marie

190         JACOBS Leopold (oudstrijder)

193         VAN BELLE Maria-Theresa

194         kruis in arduin (naamloos)

199         OLEMANS Maria

209         DURAND Adolfina

                REYGAERTS Theophile

216         WALGRAVE Aloys (pastoor)

223         OLEMANS Maria Florentina

224         COSYNS Viviane (kind)

225         DE SMET Ingrid (kind)

230         WIELEMANS Elisa

233         VANSCHEPDAEL  Irma

236         MICHIELS  Jean-Baptist Alfons (pastoor)

237         MAHOUDEN  Leonarda

                MAHOUDEN  Leonia

240         “Sculpture de la famille des Barons

(privé-grond) de STEENHAULT -DE WAERBEKE”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?