Gooik werkt aan fietspadenplan, in combinatie met ruilverkaveling

Groen Gooik voerde zaterdag een actie voor meer fietspaden en een beter aangeklede fietsstraat in de Zwartschaapstraat en de Paddenbroekstraat. N-VA Gooik vindt dan weer dat Gooik pakken subsidies voor fietspaden laat liggen.

Volgens Ellen Mathieu en Jason Broodcoorens van N-Va Gooik heeft minister Ben Weyts plannen en budgetten voor fietsinfrastructuur met bovenlokale functie klaar liggen voor heel wat meters echt fietspad in Gooik waardoor de gemeente geen financiële inspanningen moet doen.

“Concreet gaat dit voor Gooik over het hele traject door Strijland en Gooik van D'Hoeft tot aan de rotonde. Of de Lenniksestraat, Kerkstraat, Kloosterstraat en Vollezelestraat,  volledig van Zwartschaap tot in Vollezele. Het zou ook gebruikt kunnen worden voor onder andere zoals de Drie Egyptebaan op de verbinding tussen Neigem en de Belle Triene”, stelt Jason Broodcoorens.

Burgemeester Michel Doomst antwoordt van op zijn vakantieverblijfplaats Corsica. “Toegegeven dat de fietsstraat niet perfect is maar het is een goed begin. We zijn een fietspadenplan aan het voorbereiden maar onze financiële mogelijkheden zijn beperkt. We overwegen intussen fietssuggestiestroken aan te leggen. We zoeken ook een combinatie met de mogelijkheden die de Ruilverkaveling biedt. We zien bijvoorbeeld liever een zacht fietspad van Terlo langs de molenbeek dan langs de Terlostraat. We zullen zien hoever we er mee geraken maar het zal wel nog een tijdje duren. In Strijland hebben we het “bovenlokale” niet kunnen benutten maar voor de Stuivenberg moet dat wel mogelijk zijn. We zullen bekijken wat in onze meerjarenplanning mogelijk is.”

Zie ook: Fietsstraat krijgt onvoldoende


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?