Borden fietsstraat zijn onvoldoende voor fietsveiligheid

Met het oog op het nieuwe schooljaar dat volgende maand start, plaatste Groen Gooik in de Zwartschaapstraat en de Paddenbroekstraat enkele verkeersborden zone 30, verkeersremmers en aanduidingen om duidelijker te maken dat deze weg  een fietsstraat is.

 “De inwoners van de Zwartschaapstraat en Paddenbroekstraat hebben ons aangesproken op de onveilige situatie door te hoge snelheid van auto’s en gebrekkige inrichting van de straat”, zegt Alwin Loeckx van Groen Gooik. Deze straat wordt daadwerkelijk door heel wat fietsers gebruikt.Met de verwachte volkstoeloop naar Paddenbroek zijn afremmende maatregelen geen overbodige luxe.

“Het omvormen van de Zwartschaapstraat en de Paddenbroekstraat tot fietsstraat is een muizenstapje in de goede richting. Helaas bleef het daar voorlopig enkel bij het plaatsen van de verkeersborden, die fietsstraat aanduiden. De straat werd verder niet ingericht om fietsverkeer te vergemakkelijken en voorrang te geven op auto’s, wat nochtans zo hoort in een fietsstraat. Het is dus een cosmetische ingreep, zonder de noodzakelijke inrichting – o.a. verkeersremmers, versmallingen en aanduiding op de weg – en ook zonder handhaving van de 30 km per uur maximumsnelheid die in fietsstraten geldt.”

Bocht afsnijden

Tijdens het plaatsbezoek viel op dat heel wat bestuurders de bocht afsnijden door op het voetpad te gaan rijden. Groen Gooik stelt daarom voor om er een natuurlijke hindernis te plaatsen.

Fietspaden in Gooik?

“Dat is vooral veel surplacen. De geïmproviseerde verkeersaanpak rond de Koornmolen wordt na protest teruggedraaid. Na jaren palaveren kondigt de gemeente trajectcontroles aan op de baan naar Oetingen, maar de effectieve werking zal pas voor veel later zijn. Af en toe wordt een ballonnetje opgelaten over een fietssnelweg, maar nooit iets concreet. Dit zijn maar enkele voorbeelden van mank fietsbeleid in Gooik”, stellen de mensen van Groen Gooik.

Stop-principe

“Het gemeentelijke mobiliteitsplan bevat het STOP-principe en zegt in te zetten op fietsverkeer, met voorstellen om nieuwe fietspaden aan te leggen. In de praktijk is daar maar weinig van te merken. De uitzondering aan de Wolvenstraat bevestigt de regel, en zelfs dat fietspad is nog steeds niet voltooid geraakt”, stelt Groen vast.

Molenstraat / Langestraat

Reeds in 2016 werden fietspaden beloofd langs de Langestraat tussen Kester en Herne/Galmaarden, maar die blijven uit omdat er een spelletje blufpoker met het gewest wordt gespeeld. Een tijd geleden werd 2020 vooropgesteld voor realisatie, maar het is voorlopig gebleven bij enkele infoavonden en mooie promobeelden. De projectsite durft geen datum meer vooropstellen: “Omdat er nog veel stappen moeten ondernomen worden, is het vandaag moeilijk om een inschatting te maken van wanneer de werken zullen starten.” Binnenkort zou men wel… 1 kilometer reeds bestaand fietspad, richting Pepingen, gaan opfrissen. Alle begin is moeilijk, maar dit is een doekje voor het bloeden”, aldus Groen.

Geen prioriteit

“Veilig fietsverkeer is blijkbaar gewoon geen prioriteit. We begrijpen dat fietspaden geld en tijd kosten, maar mits degelijk beleid kan hier aan gewerkt worden en hadden we al veel verder kunnen staan. Ook zonder fietspaden, en met beperkter budget, kan werk gemaakt worden van herinrichting van heel aantal straten met oog op fietsveiligheid en van betere handhaving. Dit kan voor alle duidelijkheid ook allemaal zonder een ruilverkaveling.”

Autoloze zondag

Bijkomend sensibiliseringsvoorstel van Groen: als symbolische actie om belang en prioriteit van fietsers te ondersteunen, stellen we ook voor dat gemeente Gooik dit jaar in september meedoet met autoloze zondag. “Op die manier wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar gesensibiliseerd. Een mooie actie zou kunnen zijn om de steenweg langs de Kesterheide één dag autovrij te maken en er een fiets-, gocart- en skatefeest van de mobiliteit te organiseren.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?