Gooik verhoogt gemeentebelastingen voor het eerst in 22 jaar

GOOIK - Op de gemeenteraad van 27 december wordt beslist of de gemeentebelastingen in Gooik, voor het eerst in 22 jaar, gaan stijgen. De personenbelasting gaat dan van 7 naar 7,3 % en de  opcentiemen klimmen van 1.100 naar 1.250.

Omdat de CD&V de meerderheid heeft in de gemeenteraad, staat het zo goed als vast dat de belastingen in Gooik naar omhoog gaan. Burgemeester  Michel Doomst: “Ik wil toch benadrukken dat we altijd geprobeerd hebben om onder het Vlaams gemiddelde te werken. Ook nu blijven we onder het niveau van vergelijkbare gemeenten die een personenbelasting van 7,5 procent en 1.300 opcentiemen toepassen”.

22 jaar
Volgens Doomst zijn er meerdere redenen, die nopen tot een verhoging.  “Onze belastingen zijn de laatste 22 jaar niet gestegen.  Ondertussen kampen we wel met lagere inkomsten uit de dividenden van de gemeentelijke holding. Daar komt bij dat de hogere overheid ons altijd  meer verantwoordelijkheden toe schuift. Daarenboven  willen we bij de start van de legislatuur goed gewapend van start gaan om Gooik klaar te maken voor de toekomst”, verduidelijkt Doomst.

Investeren

Een belastingverhoging is nooit populair. “Maar je moet wel kunnen werken. Zo willen we volgend jaar al investeren in ICT, in communicatie zowel intern als extern en in duurzaamheid waarin de  aankoop van Paddenbroek past. En dan is er ook nog de vernieuwing van de dorpskern die dringend moet worden aangepakt. Er staan ons ook nog Aquafinwerken te wachten, de investeringen in schoolgebouwen, om nog niet te spreken van de kerken”, zegt Doomst.

Geen 7,5

De meerderheid houdt het bij 7,3% voor de personenbelasting. “Sommigen merkten op dat we 7,5 % hadden kunnen toepassen maar we rekenden uit dat we het met die 7,3% de komende 6 jaar moeten kunnen toekomen. We willen ons de discipline opleggen om met de 7,3% rond te komen”, stelt Doomst.

Besparingen
Naast investeren zal het bestuur ook, besparen. Zo wordt er nog maar één nieuwjaarsrecepties gehouden.  “We behouden de receptie voor onze inwoners op de eerste zondag van januari en daaraan koppelen we nu de recepties voor de verdienstelijke Gooikenaren en ambtenaren”, aldus Doomst.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?