GOOIK stapt in de Statiegeldalliantie

Meer dan 7 op de 10 Gooikenaars geven in een enquête van de lokale CD&V afdeling zwerfvuil aan als een prioriteit voor de gemeente. Statiegeld kan het probleem helpen oplossen.  Daarom stapt Gooik overtuigd mee in de Statiegeldalliantie.

 

Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken.

 

“In Gooik houdt een 40-tal gezinnen regelmatig samen ruim 100 straten en paden vrij van zwerfvuil. Zij ruimen zowat om de drie maanden ‘hun’ wandellus. Gooik dankt hen op een jaarlijkse bijeenkomst met koffie, koeken en gratis huisvuilzakken. De vraag naar statiegeld komt daar telkens weer ter sprake”, zegt schepen van leefmilieu Simon De Boeck.

 

Gooik is ook een landbouwgemeente. Metalen blikjes komen in de oogst van het graan terecht. Nog veel erger zijn de verschillende runderen die elk jaar sterven aan interne bloedingen door het opeten van metaalstukjes. Het wordt echt tijd dat de daders beseffen dat het zomaar weggooien van afval in de bermen en weiden écht niet onschuldig is.

 

Zwerfvuil kost geld

De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen kwamen in 2013 op ongeveer 61,5 miljoen euro geschat (9,61 euro per inwoner jaarlijks). Een, nog niet gepubliceerde, vervolgstudie rapporteert over 2015 een kostprijs van circa 103 miljoen euro per jaar (16,07 euro per inwoner) en een toename van de hoeveelheid zwerfafval in Vlaanderen met 40 procent ten opzichte van 2013. Deze kosten worden voor 90 procent door lokale besturen gemaakt.

Studies tonen aan dat statiegeld voor Vlaamse gemeenten jaarlijks een besparing van 20,1 miljoen euro kan opleveren.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?