19 nieuwe appartementen in Lembeekse Fonteinstraat

In de Fonteinstraat in Lembeek hebben Woonpunt Zennevallei en Vlabinvest 19 nieuwe appartementen ingehuldigd.

Het projectgebied tussen de Fonteinstraat en de Zenne is gelegen op gronden van de oude bronsgieterij. Door deze voormalige activiteit was de grond sterk vervuild en werd deze “ingekapseld”. Dit is een saneringsproject in samenwerking met OVAM.

 Op de site werd de nodige aandacht besteed aan het ontwikkelen van een link tussen de dorpskern en de achtergelegen Zenne. Om vanuit de Fonteinstraat de link met de Zenne visueel mogelijk te maken, is onder een aantal appartementen een doorgang voorzien. De appartementen hebben een praktische indeling en een goede afwerking. Alle daken zijn voorzien als groendaken

Totale kosten: €1.957.511,16   Start verhuringen: 1 januari 2018

Woonpunt ZenneVallei

Woonpunt Zennevallei is actief in Halle, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen. Meer dan 1800 gezinnen huren momenteel een sociale woning van Woonpunt Zennevallei. Van Cotthem is een van de 5 lopende werven, goed voor 113 woningen. Er zijn nog eens zoveel projecten en woningen in voorbereiding.

VLABINVEST

Betaalbaar wonen in de rand rond Brussel.  Vlabinvest apb heet voluit het Agentschap voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant en voorziet een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de rand rond Brussel. Onder provinciale sturing en met steun van de Vlaamse overheid voert Vlabinvest een actief grond- en woonbeleid, in partnerschap met lokale besturen en initiatiefnemers. De focus ligt op betaalbaar wonen voor modale inkomenstrekkers, waarbij een voorrang geldt voor personen die een band kunnen aantonen met het werkgebied. 

 Om in aanmerking te komen voor een Vlabinvest huurwoning geleden een aantal voorwaarden die u kan terugvinden op www.vlabinvest.be. We geven de inkomensvoorwaarden hier al mee: 

 Alleenstaande zonder persoon ten laste: €39.298,00 Alleenstaande met een ernstige handicap: €43.485,00 Anderen: €56.945,00 Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met €4.141,00


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?