Gooik herbevestigt titel FairtradeGemeente

De gemeente Gooik is sinds 2012 een FairtradeGemeente en herbevestigt deze titel. De gemeente blijft zich dus engageren voor eerlijke handel, onder de vorm van een eerlijk aankoopbeleid, verbindende partnerschappen, communicatie en sensibilisering en duurzaamheid.

Acties

Gemeenten die de titel van FairTradeGemeente dragen, zetten concrete stappen om eerlijke handel te ondersteunen. Samen met het bestuur, inwoners, organisaties, scholen, bedrijven, handelaars, … ondernemen ze acties om eerlijke handel te promoten en kiezen ze bewust voor de aankoop van eerlijke producten.

Zo is er in Gooik de actie (H)eerlijke eetfestijnenactie, wordt er Fairtrade drank en voeding geserveerd, verkopen enkele Gooikse handelaars eerlijke producten, vieren we de Week van de Fairtrade, … Redenen genoeg dus om de titel te herbevestigen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

FairTrade maakt deel uit van een wereldwijd streven naar een beter leven voor iedereen. Omgekeerd helpt Fairtrade om de SDG’s te behalen.

Vooral doelstelling 8 (Waardig werk en economische groei) en doelstelling 12 (Verantwoordelijke consumptie en productie) leunen nauw aan bij de missie.

Sterk lokaal, duurzaam én mondiaal beleid

Ook het lokale bestuur staat achter eerlijke handel en steunt de campagne volop

Jan Depester, schepen van Noord-Zuid, is blij met de herbevestiging van de titel: “In het kader van duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking, wil de gemeente Gooik een actieve en stimulerende rol spelen om eerlijke handel en duurzame consumptie te bevorderen. We willen een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden én de duurzame producent in het Noorden. Het is voor ons echt een stimulans geworden voor een sterk lokaal, duurzaam én mondiaal beleid. In Gooik kunnen we hierbij ook rekenen op de steun van Gooik Mondiaal, de adviesraad rond Noord-Zuid en ontwikkelingssamenwerking. We hopen samen met hen, en met de andere Gooikenaren, nog veel meer acties op touw te zetten, zodat we onze titel van FairtradeGemeente volgend jaar opnieuw kunnen herbevestigen.”

Meer info op https://www.gooik.be/vrije-tijd/noord-zuid/fair-trade  of https://fairtradegemeenten.be/


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?