Goede en slechte punten voor Academie

De Gooikse Academie voor woord, dans en muziek met afdelingen in Galmaarden en Herne heeft recent het bezoek gekregen van de doorlichtingscommissie. Op het vlak van de pedagogische en artistieke organisatie, de professionalisering, het personeelsbeleid, het leefklimaat, de kwaliteitsontwikkeling en de focusvakken scoorde de Academie ’voldoende’, ‘goed’ en zelfs ‘bijzonder goed’. Vooral het dynamische beleid dat wordt gevoerd, de sterke teamgeest die er heerst en het hoge professionele niveau van het team werden extra onderstreept.

Op het vlak van de infrastructuur, met name de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne, werden echter een aantal pijnpunten geïdentificeerd die de eindconclusie negatief hebben beïnvloed. Wat de afdeling Gooik zelf betreft, dient bijvoorbeeld op korte termijn bescherming te worden geplaatst voor een raam, het podium hoort te worden verlaagd en een vochtprobleem moet worden weggewerkt.

“Op basis van de conclusie heeft het gemeentebestuur van Gooik, als inrichtende macht,   besloten om eerstdaags samen te zitten met de betrokken gemeentebesturen van Galmaarden en Herne en de directie van de Academie om een plan van aanpak uit te stippelen waarin de meest urgente werkpunten voor elke afdeling worden opgenomen. Zo worden het engagement en de investeringen, die de laatste jaren reeds werden aangegaan door alle betrokkenen - en werden erkend door de commissie- nog versterkt. Met de blik op de toekomst kan de Academie zich zodoende nog verder ontwikkelen en karakteriseren als gevestigde waarde in de Pajotse streek. Voor mij een mooie uitdaging als nieuwe schepen van kunstonderwijs voor Gooik”, zegt Christa Dermez,.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?