Gezin uit El Salvador vreest uitwijzing

Carlos C. (43) en Blanca L. (44) en hun dochter Barbara (17) en zoon Carlos (14) wonen sinds 2019 in een doorgangswoning van het OCMW. Ze zijn uit hun land El Salvador weggevlucht omdat ze bang zijn voor een gevaarlijke bende. De parochiegemeenschap ontfermt zich over hen.

“Onze zoon werd op school aangesproken door iemand die hem aanzette om gebarentaal te leren. Dat is een communicatiemanier die gebruikt wordt door een gevaarlijke bende, een soort maffia”, vertelt Blanca.

“Toen onze moeder dat hoorde heeft ze ons niet meer naar de school laten gaan omdat ze doodsbang is voor die bende. Die bende probeert jongens in te schakelen in hun criminele activiteiten”, gaat dochter Barbara verder.

Het gezin vluchtte het land uit en kwam via Amsterdam en Spanje in Brussel terecht. Ze werden als kandidaat-vluchtelingen eerst ondergebracht in het Klein Kasteeltje en daarna in Leopoldsburg. Nu verblijven ze in een doorgangswoning waar 6 jaar geleden een Armeens gezin woonde dat later, na een lange procedure, asiel kreeg. En nu in Aalst woont.

De Oetingse parochiegemeenschap ontfermt zich over het gezin. Voorganger Paul De Dobbeleer: “We zagen het gezin op een dag in de kerk zitten tijdens een misviering. Sindsdien kwamen ze telkens weer naar de mis. Maar omdat ze Spaans spreken verliep het contact met de andere parochianen heel moeilijk. Samen met onze pastoor zijn we met hen gaan praten. We hoorden hun verhaal en wat hen te wachten staat, als ze terug keren naar hun land.”

Fietsen

Het gezin doet alles om zich hier te integreren. “De twee kinderen lopen nu school in Sancta-Maria in Lembeek. De ouders willen hier werken en dat kon door hun ‘Oranje kaart’, maar die werd ingetrokken waardoor ze nog slechts vrijwilligerswerk mogen uitvoeren. Nu helpen ze bij de schoonmaak van de kerken van Oetingen en Gooik en bij het opruimen van zwerfvuil”, zegt Paul De Dobbeleer. De Oetingenaren zijn het gezin genegen. Na een oproep werden er op de kortste tijd vier fietsen geschonken, waardoor ze zich beter kunnen verplaatsen in de streek.

Afgewezen

Hun asielaanvraag werd intussen afgewezen. De parochiegemeenschap probeert het gezin zo goed mogelijk bij te staan. “De overheid is veel strenger geworden met asielaanvragen uit El Salvador. We vrezen nu dat, als ze hier moeten vertrekken, ze in de illegaliteit terecht komen en dat zou pas dramatisch zijn. Het contact met hun pro deo advocaat verloopt zeer stroef. We gaan nu via het bisdom proberen oplossingen te vinden", aldus Paul De Dobbeleer.

Het gezin wil in een nieuwe procedure bekomen dat dochter Blanca, eens ze op 12 februari 18 jaar is geworden, hier verder mag studeren en het gezin dan zou mogen blijven. In het Sancta-Maria-instituut krijgen Barbara en Carlos intussen bijlessen, om hen onder meer te helpen Nederlands te leren zodat ze beter het onderwijs kunnen volgen. Ondertussen wegen de stress en angst om uitwijzing heel zwaar op het gezin.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?