Gewezen burgemeester voor de rechter voor belaging

De correctionele rechtbank in Brussel heeft vandaag donderdag een aanklacht tegen ex-burgemeester van Galmaarden Pierre Deneyer behandeld. Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 6 maand met uitstel en een boete van 4.800 €.

De raadkamer verwees Pierre Deneyer naar de correctionele rechtbank voor belaging en ongewenst seksueel gedrag op het werk tegenover een vrouwelijke ambtenaar van de gemeente. Volgens het parket wilde het slachtoffer geen officiële klacht indienen maar ze wilde gewoon dat de feiten stopten. Ze heeft haar verhaal verteld aan een politie-inspecteur, die vervolgens de toenmalige korpschef inlichtte. Deze vroeg hem een vertrouwelijk verslag op te stellen en heeft dit aan het parket bezorgd. Het parket besloot ambtshalve een onderzoek in te stellen.

Deneyer heeft de feiten altijd ontkend en blijft dat doen. Hij benadrukt dat de getuigen, die het vermeende slachtoffer aanduidde, verklaarden dat ze geen belastende feiten hebben opgemerkt.

Zie ook: Onderzoek


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?