Gemeenteschool ’t Schoolhuis overgedragen aan GO! onderwijs

De gemeenteraad van Opwijk heeft dinsdagavond de overdracht van de gemeentelijke school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs ’t Schoolhuis aan de scholengroep Ringscholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd. 

Eind deze week geeft het GO! onderwijs op haar beurt groen licht voor de overname. Deze gaat in op woensdag1  september  2021  volgens de modaliteiten bepaald in het protocolakkoord. De aangeboden studierichtingen blijven voor minstens vijf jaar behouden.

Personeel

Alle personeelsleden die dit wensen, zullen tewerkgesteld worden in het gemeenschapsonderwijs (GO!). Voor wie dit niet wenst, treedt de procedure van wedertewerkstelling of reaffectatie in werking. Het niet-gesubsidieerd poetspersoneel wordt niet overgedragen, maar blijft tewerkgesteld bij het gemeentebestuur van Opwijk.

Infrastructuur

De schoolgebouwen gelegen aan de Schoolstraat 11 en de infrastructuur van de tuinbouwafdeling in de Karenveldstraat blijven  eigendom van de  gemeente. Het gebruik ervan door het GO! wordt geregeld in een erfpachtovereenkomst.

Toekomst

"Het gemeentebestuur hoopt met deze overdracht de toekomst van de school te verzekeren", luidt het. "Door in te stappen in  een  scholengroep met meer  expertise op het vlak van organiseren van onderwijs zal de school kunnen rekenen op een betere ondersteuning. Door de oprichting van een opvolgingscomité zal het gemeentebestuur de toepassing van het protocolakkoord en de werking van de schoo ljaarlijks evalueren."

Archief

Overname BuSo 't Schoolhuis een jaar verdaagd

Afscheid van de sjerp. Interview met Albert Beerens

Gloednieuwe ateliers voor schilder- en lasafdeling ’t Schoolhuis


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?