Afscheid van de sjerp. Interview met Albert Beerens.

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 zijn goed voor een aardverschuiving in de Opwijkse politiek. De hegemonie van de toenmalige CVP (huidig CD&V) wordt doorbroken. De VLD (huidig Open VLD) die dan voor het eerst onder die noemer opkomt, weet de lokale CVP een verkiezingsnederlaag aan te smeren. De CVP blijft wel de grootste partij maar moet scheep gaan met de VLD. Albert Beerens, voordien al gemeenteraadslid, mag dan 3 jaar lang de burgemeesterssjerp omgorden. Het begin van vele jaren aan het hoofd van de Opwijkse politiek.

Beerens: “Ik volgde al van jongs af aan de binnen- en buitenlandse politiek. Spreekbeurten gingen er dan ook vaak over. Vanuit deze optiek beleefde ik het revolutiejaar 1968. Ik maakte toen de democratisering van het onderwijs mee als voorzitter van de eerste leerlingenraad aan het Heilig Maagdcollege te Dendermonde. Mijn tegenkandidaat bij de verkiezing was toen John Taylor, die later CVP-burgemeester werd van Wichelen. Gezien mijn liberale overtuiging sloot ik aan bij wat toen nog de P.V.V. heette.”

Op welke realisatie in Opwijk waar je aan meewerkte ben je terecht fier?

Beerens: “Ik heb in mijn periode van drie jaar als schepen en elf jaar als burgemeester kunnen werken aan tal van projecten waar ik terecht fier op ben. Ik denk aan de nieuwe onderwijsinfrastructuur voor De Boot, Moza-ik en ’t Schoolhuis. De bedrijvenzone ‘De Vlaamse Staak’ die nu verrijst in Nijverseel en waar we al menige jaren mee bezig zijn. Maar ook op gebied van sport, jeugd en cultuur kunnen we mooie realisaties voorleggen. De sportvelden Molenkouter en Tesseskouter, twee gloednieuwe feestzalen en een nieuwbouw alsook recent vernieuwde samenwerking voor en met jeugdhuis Nijdrop.

"Het mandaat dat de meeste voldoening geeft"

Zijn er dingen die je graag nog gerealiseerd ziet?

Beerens: “We trachten al even om alle gemeentediensten te centraliseren in één gebouw. Voor de werklieden dient een nieuwe loods gebouwd te worden. De realisatie van het masterplan ‘Vetweyde’ met inbegrip van de nieuwe sporthal. De dorpskernen van Opwijk en Mazenzele zijn aan verfraaiing toe. Tot slot moeten we inzetten op een gedegen fietspaden- en trage wegen netwerk en het uitvoeren van het burgemeestersconvenant.”

Is er nog evenveel voldoening voor het ambt van burgemeester?

Beerens: “Het is het mandaat dat de meeste voldoening geeft omdat je zo dicht bij de burger staat. Een beslissing of realisatie heeft een directe impact op de bevolking. Je mag daarop ook snel reactie verwachten, dewelke een goede maatstaf is om te weten of je al dan niet goed bezig bent. De manier van reageren is nu misschien wel verschillend tegenover vroeger, maar de job geeft evenveel voldoening.”

Wat was jouw mooiste en moeilijkste politiek moment?

Beerens: “Het mooiste moment waren ongetwijfeld de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000. Na vierentwintig jaar oppositie gingen we met onze partij deel uitmaken van de meerderheid en werd ik voor drie jaar burgemeester. Moeilijk was het na de verkiezingen in 2006 toen we de grootste partij bleven, maar we naar de oppositie werden verwezen.”

"Burgemeester ben je 7 op 7 en 24 op 24"

Je hebt samengewerkt met vele partijen en partners binnen en buiten de gemeente. Wat maakt een goede samenwerking?

Beerens: “Een goede samenwerking dient gebaseerd te zijn op vertrouwen en eerlijkheid. Goed overleg tussen verschillende partijen moet leiden tot een evenwichtig beleid met een correcte verdeling van de lusten en de lasten.”

Heeft een kleinere gemeente als Opwijk voldoende slagkracht voor de toekomst, of moet er meer op samenwerking worden ingezet?

Beerens: “We hebben al heel wat samenwerkingen. Denk maar aan de politiezone AMOW, waarin we goed samenwerken met de buren uit Asse, Merchtem en Wemmel. Ook de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West is een mooi voorbeeld van samenwerking. Als voorzitter van die zone heb ik de voorbije jaren ook meegewerkt aan verdere optimalisatie van de werking. Inzake afval werken we in Vlaams-Brabant samen met Intradura. Er zijn nog vele andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Op termijn zullen we misschien wel verplicht worden tot een volledige fusie met één van deze gemeenten?”

Vanaf 1 januari ga je aan de slag als gemeentelijk fractieleider van Open VLD. Ga je je stem nog laten horen?

Beerens: “Ik zal dat blijven doen, maar vooral op de fractievergaderingen voorafgaand aan de gemeenteraad. Eerder daar, dan op de gemeenteraad zelf.”

Wat kan je jouw opvolgster nog meegeven?

Beerens: “Ieder persoon vult zijn job in op zijn eigen manier. Als burgemeester moet je mandaat op de eerste plaats komen. Je bent het ten allen tijde, zeven dagen op zeven en vierentwintig uur op vierentwintig.”

Bedankt en succes!

 

Lees ook: Inez De Coninck vanaf januari nieuwe burgemeester


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?