Gemeenten politiezone oneens over leeftijd GAS-boetes voor jongeren

In vier van de zes gemeenten van de politiezone Pajottenland zullen GAS-boetes vanaf 14 jaar kunnen opgelegd worden. In Pepingen en Gooik blijft de leeftijd op 16 jaar.

Vijf jaar geleden ging de minimumleeftijd voor een GAS-boete omlaag, van 16 naar 14. Er moest dus ook in de politiezone een aanpassing gebeuren aan het politiereglement. In de gemeenten Pepingen en Gooik vindt men 14 jaar te jong om al geldboetes op te leggen. “Bij ons had de jeugdraad problemen met financiële bestraffingen. De jeugdraad vindt dat een te zware aanpak en meent dat de ouderlijke verantwoordelijkheid dan nog moet spelen”, zegt burgemeester Michel Doomst, tevens voorzitter van de politieraad. “GAS-boetes voor jongeren worden zeer zelden toegepast in onze zone. Boetes komen pas ter sprake na een langere procedure waarbij eerst de ouders worden betrokken, er aan bemiddeling wordt gewerkt of bekeken wordt of een alternatief zoals een werkstraf kan toegepast worden”, zegt Doomst.

Pepingen

De eventuele aanpassing aan het politiereglement staat dinsdag op de agenda van de Pepingse gemeenteraad. “Na raadpleging van adviesraden en overleg binnen het schepencollege hebben we besloten om de leeftijd voor GAS-boetes niet te verlagen naar 14 jaar. We hebben in Pepingen zeer weinig te maken met jeugd waar dit op toegepast moet worden maar ik kan me voorstellen dat er gemeenten zijn waar deze noodzaak wel bestaat. Het is daarom goed dat een politiereglement op maat van de gemeente kan gemaakt worden”, zegt burgemeester Eddy Timmermans.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?