Gemeentebestuur Beersel weigert omgevingsvergunning nieuwe feestzaal in Huizingen

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het realiseren en de exploitatie van een feestzaal met opwarmkeuken en sanitair in de H. Torleylaan in Huizingen geweigerd.

Het gemeentebestuur weigert de vergunning op basis van:

  • De resultaten van het openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek werden 1 petitie (ondertekend door 140 personen) en 743 bezwaren ingediend.
  • De adviesronde. Het project werd ongunstig geadviseerd door verschillende instanties.
  • Het project is planologisch niet verenigbaar met de gewestplanbestemming recreatiegebied.
  • De Mobiliteitsimpact.
  • De draagkracht van het perceel. Het terreingedeelte in recreatiegebied zou nagenoeg volledig bebouwd en verhard worden.

Het gemeentebestuur is van mening dat de aanwezigheid van een gewestweg, de autosnelweg en het provinciedomein reeds voor een aanzienlijke druk op de omgeving zorgt. Het mobiliteitsaspect met inbegrip van parkeerproblematiek is hierbij slechts één aspect. Ook de noodzakelijke ontbossing, de bebouwings- en verhardingsgraad, de impact op de goede waterhuishouding, de erosiegevoeligheid van het perceel, het tijdstip waarop er activiteiten zullen doorgaan, de parkeerproblematiek, bijkomende verstoring inzake rust e.d. zullen nog voor extra druk op de onmiddellijke omgeving zorgen.  

Update : "Maar strijd is nog niet gestreden"

Vlaams Belang-Beersel reageert bijzonder tevreden op de weigering van het gemeentebestuur. "Onze druk en de massaal ingediende bezwaarschiften werpen duidelijk hun vruchten af", aldus Vlaams Belang-gemeenteraadslid Klaas Slootmans.

De Vlaams Belanger waarschuwt wel voor vroegtijdige euforie, want er is natuurlijk nog de mogelijkheid dat de eigenaar naar de Deputatie stapt om alsnog een vergunning te verkrijgen. "Gezien de hoge kostprijs die de man betaalde voor de grond zou het overigens opmerkelijk zijn mocht hij dat niet doen. Ik zal het college op de gemeenteraad dan ook vragen of zij namens de gemeente en de omwonenden bezwaar zullen indienen indien deze procedure zou worden ingeleid. Want we moeten werkelijk alles in het werk stellen om dit hallucinant project te torpederen in het belang van de leefbaarheid van de buurt."

Archief

Zie ook: Buren zien feestzaal niet zitten


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?