Zennevallei zegt nee tegen zwerfvuil en sluikstort

Tijdens de handhavingsweek wordt weer extra gefocust op zwerfvuil en sluikstort en worden extra controles ingelast waarbij samengewerkt wordt tussen inspectiediensten van de stad Halle, gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en de lokale politie Zennevallei. Daarnaast zetten men specifiek in op het weggooien van peuken. Wie betrapt wordt, krijgt onvermijdelijk een boete. Dit allemaal om duidelijk te maken dat zwerfvuil en sluikstort achterlaten echt niet kan.

Voorkomen is beter dan genezen

Niemand wordt graag aangesproken op zijn of haar gedrag. Mooimakers roept met haar campagne dan ook op om ieders verantwoordelijkheid te nemen en er zelf mee voor te zorgen dat je niet aangesproken wordt. Je luistert beter naar je innerlijke stem die zegt dat je beter geen afval op de grond gooit. Naast Mooimakers, het Vlaamse samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG), staan de gemeenten Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw en eveneens provinciegouverneur voor de volle 100 % achter de actie.

In heel Vlaanderen zetten meer dan duizend handhavers en ander gemeentepersoneel extra controles op, spreken ze overtreders aan op hun gedrag én belonen ze degene die hun afval op de correcte manier laten inzamelen. “Door deze “flits” actie wil de zone, de stad Halle en gemeenten Beersel en Leeuw samen met Mooimakers de problematiek van zwerfvuil en sluikstort opnieuw extra onder de aandacht brengen en dan vooral ook meegeven dat dit niet zomaar ongestraft kan gebeuren”.

Vorig jaar werden tijdens de Handhavingsweek in Zennevallei ruim 150 pv’s opgesteld en nog eens zoveel aanmaningen gegeven. Camera’s werden ook ingezet met een 10-tal betrappingen als resultaat.

“Het opruimen van zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen kost handenvol geld. Een kost voor het opruimen van afval dat door slechts enkelen wordt veroorzaakt. Daarbovenop een kost die we kunnen vermijden door het juiste gedrag te vertonen, namelijk je afval in de correcte vuilnisbak gooien”, zegt Els Gommeren, coördinator Mooimakers.

Denk dus twee keer na voor je nog eens een peuk achteloos wegschiet, of je huisvuil achterlaat aan de glasbol, in de berm of in een straatvuilnisbakje.

Handhavingsweek

Van 5 tot 11 oktober zullen stad, gemeenten en politie voor de derde maal op rij gehoor geven aan de oproep van Mooimakers. Tijdens die week gaat er in heel Vlaanderen extra aandacht naar zwerfvuil en sluikstort maar ook naar hondenpoep en loslopende honden.

Over Mooimakers

Mooimakers is de motor van de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Mooimakers organiseert campagnes, voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier alle betrokken actoren en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is het merk waaronder Vlaanderen Mooi uitvoering geeft aan haar beleid. Vlaanderen Mooi is het initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?