Gemeente trekt omgevingsaanvraag Gemeenteschool ’t Rakkertje in

De gemeente Lennik trekt de huidige omgevingsaanvraag (bouwaanvraag) voor de nieuwbouw van gemeenteschool ’t Rakkertje in en wil, in nauw overleg met alle betrokkenen, werken aan een optimaal ontwerp op vlak van mobiliteit, schaal en duurzaamheid dat kadert in een brede toekomstvisie. Tegen de nieuwe bouwaanvraag kwamen er 150 bezwaarschriften binnen.

Begin 2019 organiseerde de gemeente Lennik een infomarkt in de school waar de plannen van de huidige omgevingsaanvraag toegelicht werden. Hieruit zijn een aantal interessante voorstellen naar boven gekomen die Lennik graag verder wil uitdiepen:

Mobiliteit

  • veilige en betere fietspaden door meer samenwerking met Agentschap Wegen & Verkeer
  • mobiliteitsprotocol waarbij de school focust op efficiënte en duurzame mobiliteit
  • optimale inrichting omliggende gemeentewegen

Ruimtelijke impact

  • oplossingen om de ruimtelijke impact op de buurt zo laag mogelijk te houden

De gemeente Lennik trekt daarom de huidige aanvraag in en zal op zoek gaan naar een nieuw ontwerp rekening houdend met bovenstaande voorstellen. De verdere ontwikkeling van de gehele site zal gebeuren in het kader van een gebiedsgericht plan (RUP Eizeringen) dat een participatieve toekomstvisie omhelst voor de ruimere omgeving. Daarnaast loopt de bemiddeling met de buren verder aangezien nog geen consensus is bereikt.

Te snel

Schepen Johan Limbourg geeft toe dat er in dit dossier te snel beslissingen zijn genomen. "We beseffen meer dan ooit dat inspraak heel belangrijk is", klinkt het. "Darom werd besloten om het huidige dossier in te trekken. Via samenspraak met alle betrokken partijen moeten we tot een nieuwe aanvraag komen waarin iedereen zich, rekening houdende met wat er al staat, kan vinden."

De buren nemen een afwachtende houding aan. We werden vorige week uitgenodigd op een overlegvergadering. "De gemeente ging onze vraag om een volumevermindering bespreken met haar architect. Voor de rest weten we niet welkde de plannen van de gemeenten zijn", klinkt het.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?