Gemeente Ternat zoekt vrouwen (en mannen) voor de mobiliteitsraad

Het gemeentebestuur van Ternat zoekt vrouwen (en mannen) voor de mobiliteitsraad.

Schepen voor mobiliteit Gunter Desmet: “Via deze mobiliteitsraad willen we nog bijkomende deskundigheid in het mobiliteitsbeleid inbrengen en dankzij de participatie zorgen voor een groter draagvlak.”

“Duurzame en veilige mobiliteit, hét topic bij uitstek voor heel wat inwoners. Iedereen heeft wel een idee over hoe we mobiliteit toekomstgericht in goede banen kunnen leiden. Daarom doen we nogmaals een oproep naar inwoners die voeling hebben met dit thema, dromen van een betere mobiliteit en zich willen inzetten voor meer verkeersveiligheid, het correct gebruik van wegen en vervoersmodi, of mee willen zoeken dé oplossingen voor nieuwe omgevingsontwikkelingen.”

“We richten ons ook specifiek naar vrouwelijke inwoners om een gezonde mix en wettelijk evenwicht na te streven binnen deze mobiliteitsraad. “

De mobiliteitsraad zal een adviserende en ondersteunende rol opnemen binnen de ontwikkeling van duurzame mobiliteit in onze gemeente. Deze raad kan onder meer bij wegenis- en infrastructuurwerken, omgevingsprojecten ed.. en al in de voorontwerpfase adviezen verstrekken over dossiers met invloed op mobiliteit met als uitgangspunt volgende basisdoelstellingen: bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en duurzaamheid.

De mobiliteitsraad zal bestaan uit 5 deskundigen (1 voorzitter, 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers) en 9 leden van maatschappelijke geledingen, telkens 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger:

    Ternatse afdeling van de fietsersbond
    Ternats gordelcomité
    vereniging van wandelaars
    vereniging van werknemers
    vereniging van handelaars of gemeentelijke adviesraad lokale economie
    vertegenwoordiging van socio-culturele verenigingen of scholen uit elk van de 4 kernen (Wambeek, Lombeek-centrum, “Sint-Jozefsparochie” en Ternat).

Kandidaten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    geen politiek mandaat uitoefenen (m.u.v. de waarnemers van de politieke fracties)
    geen personeelslid zijn van de gemeente Ternat of de lokale politiezone TARL
    wonen in de gemeente of een grote betrokkenheid kunnen aantonen met de gemeente
 
Voel jij je een pionier van de toekomst, mail dan voor 25 juni naar mobiliteit@ternat.be. Vermeld ook of je je kandidaat stelt als deskundige of namens welke geleding.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?