Gemeente Ternat richt mobiliteitsraad op

De gemeente Ternat richt een mobiliteitsraad op.

Schepen voor mobiliteit Gunter Desmet: “Via deze mobiliteitsraad willen we nog bijkomende deskundigheid in het mobiliteitsbeleid inbrengen en dankzij de participatie zorgen voor een groter draagvlak.”

De mobiliteitsraad zal een adviserende en ondersteunende rol opnemen binnen de ontwikkeling van duurzame mobiliteit in onze gemeente. Deze raad kan onder meer bij wegenis- en infrastructuurwerken, omgevingsprojecten ed.. en al in de voorontwerpfase adviezen verstrekken over dossiers met invloed op mobiliteit met als uitgangspunt volgende basisdoelstellingen: bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en duurzaamheid.

De mobiliteitsraad zal bestaan uit 5 deskundigen (1 voorzitter, 4 effectieve leden en 4 plaatsvervangers) en 9 leden van maatschappelijke geledingen, telkens 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger:

    Ternatse afdeling van de fietsersbond
    Ternats gordelcomité,
    vereniging van wandelaars
    vereniging van werknemers
    vereniging van handelaars of gemeentelijke adviesraad lokale economie
    vertegenwoordiging van Socio-culturele verenigingen of scholen uit elk van de 4 kernen (Wambeek, Lombeek-centrum, “Sint-Jozefsparochie” en Ternat).

De verschillende fracties in de gemeenteraad mogen een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger afvaardigen om de toelichtingen bij te wonen en deel te nemen aan de besprekingen.

De gemeente lanceert hiervoor een oproep. Wie interesse heeft en voldoet aan de voorwaarden kan dit alvast laten weten via mobiliteit@ternat.be of via een schrijven gericht aan de dienst mobiliteit en duurzaamheid, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat.

Kandidaten dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    Geen politiek mandaat uitoefenen (m.u.v. de waarnemers van de politieke fracties)
    Geen personeelslid zijn van de gemeente Ternat of de lokale politiezone TARL
    Woonachtig zijn in de gemeente of een grote betrokkenheid kunnen aantonen met de gemeente.

Je kandidatuur indienen kan tot en met zondag 28 april 2019.

Meer info?

dienst mobiliteit en duurzaamheid 02 451 45 69 mobiliteit@ternat.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?