Gemeente Roosdaal verdeelt gratis reflecterende huisnummers

Sommige huizen hebben geen huisnummer of soms zijn ze niet goed zichtbaar van op de openbare weg vooral ’s nachts of bij slecht weer. Nochtans is een goed leesbaar huisnummer bij dringende interventies belangrijk. Het gemeentebestuur van Roosdaal wil hier iets aan doen en biedt daarom een gratis reflecterend huisnummer aan. 

Aan beter leesbare huisnummers kunnen we samen iets doen. Inwoners van Roosdaal kunnen het gemeentebestuur laten weten of ze een reflecterend huisnummer op een goed zichtbare plaats willen bevestigen en krijgen dan een gratis exemplaar. “De hulpverleners zullen je dankbaar zijn. Want bij een noodgeval telt elke seconde. Ook andere diensten en mensen rekenen op een goede zichtbaarheid van je huisnummer. Denk bijvoorbeeld aan de postbode of de pakjesdienst, een vervangend huisarts of de poetshulp…”, zegt burgemeester Wim Goossens.

Een reflecterend huisnummer bekomen

Het gemeentebestuur kiest ervoor geen duizenden cijfers en letters aan te kopen. “Om logistieke en kostenefficiënte redenen schrijft de burger zich in om een gratis reflecterend huisnummer te krijgen. Op die manier krijgen we een goed zicht op de te bestellen nummers voor inwoners die bereid zijn zo’n huisnummer te bevestigen”, legt de burgemeester uit. 

Als de inschrijftermijn is verlopen, plaatst het gemeentebestuur van Roosdaal de bestelling voor de reflecterende nummers. “Van zodra de nummers in ons bezit zijn, worden deze bezorgd en kan het reflecterend huisnummer reglementair ophangen worden. Bij het reflecterend huisnummer zullen richtlijnen zitten om deze op de juiste manier op te hangen”

Meergezinswoningen

Meergezinswoningen hebben meestal niet alleen een hoofdcijfer, maar ook een busnummer per wooneenheid (bijvoorbeeld 33 bus 1). “Wie in een meergezinswoning woont, mag uiteraard ook laten weten dat hij of zij een reflecterend huisnummer wil. Er zal enkel een hoofdcijfer voorzien worden. Dit zullen we bezorgen aan de bewoners van het gebouw die het exemplaar heeft aangevraagd”, geeft Wim Goossens nog mee. 

Inschrijven

Inschrijven voor het reflecterend huisnummer kan via www.roosdaal.be/nieuwhuisnummer.  

Lukt het online niet om het formulier in te vullen? Aan het loket van dienst Burgerzaken (Brusselstraat 15) en bij het OCMW (Kerkstraat 4) kan een papieren inschrijvingsformulier worden bekomen.

Een antwoord op heel wat vragen is te vinden op www.roosdaal.be/reflecterendhuisnummer. Het antwoord niet gevonden? Stel uw vraag via burgerzaken@roosdaal.be of 054 89 13 22.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?