Gemeente rolt fietspadenplan uit, evenals trajectcontrole voor Stwg op Bellingen

In maart werd door de gemeenteraad een conceptnota goedgekeurd voor de Hondzochtstraat, Molenhofstraat, Heikruisesteenweg en de Molenstraat waardoor de ligging en uitvoering van fietspaden werd vastgelegd en de uitvoering over de legislaturen heen kan verder gezet worden.

Het is, volgens burgemeester Eddy Timmermans  om al deze werven gelijktijdig uit te voeren, zowel om financiële redenen als om praktische redenen.

In de uitvoering zal eerst werk worden gemaakt van de route Molenhofstraat-Heikruisesteenweg. “Daarmee wordt opnieuw een schoolroute aangepakt, waardoor we mogelijks van extra subsidiëring kunnen genieten. We hopen dat de werken ook samen kunnen laten verlopen met deze aan de wegenis in het kader van de KWZI waardoor de last geminimaliseerd wordt. Twee vliegen in één klap dus”, gaat Timmermans verder.

“Daarmee wordt ook een stuk fietspad aangepakt dat vandaag niet aan de huidige normen voldoet, veel te smal is en door fietsers zelfs als gevaarlijk wordt ervaren op een baan die toch veel verkeer genereert.”

“Daarmee wordt ook een verbinding gemaakt tussen Bogaarden en Heikruis met uitbreiding naar Bellingen omdat het verdere traject met fietssuggestiestroken kan uitgerust worden, nu de gemeente een eigen belijningsmachine heeft aangekocht.

 

De route Bellingen-Pepingen is volgens de burgemeester niet breed genoeg is om een fietspad te realiseren. “Daarom zal de weg onder trajectcontrole gezet worden zodat ook daar de fietsers beveiligd worden.”, gaat Timmermans verder.

Op de gemeenteraad van april werd het project Eikstraat behandeld. In dit dossier wordt voor een fietspad langs beide zijden van de baan gekozen, op vraag van de provincie die een belangrijke subsidie verlenende overheid is.

“Daarmee wordt voor alle fietspaden voor een éénrichtingsfietspad gekozen. Dit is veiliger en biedt het meeste toekomstperspectief. We krijgen immers van Vlaanderen de taak om meer mensen op de fiets te krijgen. Eénrichtingsfietspaden zullen een groter aantal fietsers kunnen bedienen en zullen dat op een meer veilige manier kunnen doen omdat ook de fietser de rijrichting van het gemotoriseerd verkeer volgt. Dat is inderdaad iets duurder, maar zal wel veiliger zijn”, aldus Timmermans.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?