Gemeente pakt landbouwmodder op de weg aan

Binnenkort is het weer oogsttijd, een periode waarin verkeersonveiligheid, op de wegen van en naar de landbouwbedrijven en de velden, kan toenemen. Vooral wanneer de oogst via de openbare weg wordt vervoerd en het weer slechter wordt, blijft er al eens te veel modder op de wegen liggen.

Dit jaar loopt de actie "Modder op de weg". De gemeente wil automobilisten daarmee wijzen op het gevaar van modder. Ook wil de gemeente land- en tuinbouwers ertoe aan zetten bevuilde wegen zo snel mogelijk te reinigen en gepast te signaleren tijdens de duur van de werken.

Er wordt tussen de landbouwer en het gemeentebestuur een overeenkomst gesloten om de netheid en veiligheid op de openbare weg te bevorderen. De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging.

Land- en tuinbouwers, die er om vragen, krijgen van de gemeente een set met het gevaarsbord A51 met onderbord “MODDER”. Bij vervuiling van het wegdek plaatst de land- of tuinbouwer deze opstelling ter hoogte van de besmeurde weg en reinigt hij zo snel mogelijk het wegdek.

Het eerste bord werd  overhandigd aan Luc Basteleus van hoevebakkerij Basteleus – De Haseleer in Oudenaken.

Vragen om een overeenkomst over het bevorderen van de netheid op de openbare weg worden gericht aan de dienst mobiliteit: mobiliteit@sint-pieters-leeuw.be.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?