Actie Taxi levert 30 pv’s op

Woensdagnamiddag hielden de Rijksdienst sociale zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en de verkeersdiensten en dienst Interventie van  de politiezone Zennevallei een verkeersactie. Onder de noemer ‘Actie Taxi’ werd er een controledispositief opgesteld op de Alsembergsesteenweg in Huizingen. De controle spitste zich voornamelijk toe op bezoldigd personenvervoer en bezoldigd goederen vervoer. 

Er werden in totaal bijna 50 voertuigen gecontroleerd en voor 60 personen werd er aan de RSZ of RVA een controle gevraagd. De actie leidde tot een dertigtal processen-verbaal, waaronder processen-verbaal naar aanleiding van inbreuken op de rij- en rusttijden en/of tachograaf, ladingzekering, overlading, taxiwetgeving, technische eisen, inschrijving, gordeldracht en gsm-gebruik achter het stuur. Voor de RVA en RSZ diensten werden er processen-verbaal opgemaakt naar aanleiding van inbreuken op de dimona-aangifte, deeltijds werken, illegale tewerkstelling, het zelfstandig statuut en de werkloosheidswetgeving. Er werden daarnaast ook drie waarschuwingen gegeven.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?