Gemeente Lennik komt terug op verdubbeling tarief grafconcessies

Op de gemeenteraad van 23 januari 2017 werden twee aanpassingen doorgevoerd aan het retributiereglement grafconcessies. De verdubbeling van de tarieven voor een hernieuwing, die de gemeente eind vorig jaar nog doorvoerde, wordt  afgeschaft. De gemeente kreeg heel wat reacties van ontevreden inwoners.

Eind oktober keurde de meerderheid van LB-CD&V een nieuw retributiereglement voor de grafconcessies goed. Dat volgde op de beslissing om de begraafplaatsen te herinrichten. Het reglement voorzag een verdubbeling van sommige tarieven.  Maar het bestuur schroeft nu het één en ander terug.

“We kregen vele opmerkingen. Daarom passen we de concessietermijn en de prijs weer aan”, gaf schepen van begraafplaatsen Johan Limbourg (LB) toe tijdens de gemeenteraad van maandag 23 januari 2016.

Een concessie aangegaan voor 20 jaar, kan hernieuwd worden met 20 jaar. Een concessie aangegaan voor 50 jaar, kan hernieuwd worden voor een termijn van 20 jaar of 50 jaar. De verdubbeling van de tarieven voor een hernieuwing werd afgeschaft en dezelfde tarieven die van toepassing zijn op de oorspronkelijke concessie, blijven gehandhaafd. De eeuwigdurende concessies werden bij wet omgezet in concessies voor 50 jaar. Wanneer deze vervallen, kunnen deze gratis verlengd worden.

Voor vragen kan men steeds terecht bij de dienst Burgerzaken op tel. 02 531 02 34 of burgerzaken@lennik.be

Zie ook:

Herinrichting begraafplaatsen

Nabestaanden niet aangeschreven


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?