Gemeente Lennik gaat begraafplaatsen herinrichten

Het gemeentebestuur gaat de begraafplaatsen herinrichten. Er wordt nu voor elke begraafplaats een procedure opgestart tot ontruiming van de graven waarvoor geen vergunde concessie meer is.

In de gemeente is er al jaren een gebrek aan ruimte op de begraafplaatsen. Het bestuur wil hier iets aan doen en heeft het grondconcessiebeheer en herinrichting van de begraafplaatsen opgenomen in de beleidsplanning.

Landschappelijk ingepaste, moderne begraafplaatsen met intense belevingswaarde

De gemeente wil werk maken van landschappelijk ingepaste, moderne en verzorgde begraafplaatsen met een intense belevingswaarde voor de bezoekers, waar nabestaanden tot rust kunnen komen.

Er blijft een begraafplaats per deelgemeente. Het onderhoud moet zoals alle openbare ruimten pesticiden-vrij gebeuren. Bij de herinrichting zal er telkens een sterretjesweide voorzien worden. Het voorstel kwam van gemeenteraadslid Lien De Slagmeulder (N-VA - Lennik²) en werd eind 2014 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Plaats maken en verfraaiingswerken

De gemeente heeft alle graven en concessies in kaart gebracht en digitaal geïnventariseerd. Vervolgens kan begonnen worden met het beheer en opvolging van de concessies. Daarom wordt nu voor elke begraafplaats de procedure opgestart tot kennisgeving van ontruiming van de graven waarvoor geen vergunde concessie meer is.

“De ontruiming is nodig om plaats te maken én werk te kunnen maken van de verfraaiingswerken. Onze medewerkers zijn momenteel bezig met plaatjes te plaatsen op de graven waarvan de concessie is verstreken”, zegt schepen van begraafplaatsen Johan Limbourg (LB).

De kennisgeving tot ontruiming wordt gedurende één jaar geplaatst  aan de betrokken graven, aan de ingang van de begraafplaatsen en op de gemeentelijke website.

De nabestaanden krijgen één jaar de tijd om te beslissen of een concessie wordt verlengd of om desgevallend foto’s, gedenkplaten en andere herdenkingstekens weg te halen. Graven waarvoor geen reactie komt, worden dan na het verstrijken van deze termijn, in 2018, verwijderd.

Houders van eeuwigdurende concessies kunnen verlengen met 50 jaar. Er zal een herdenkingsmonument voorzien worden ter ere van deze overledenen zodat de begraafplaats voor de nabestaanden een plek van troost blijft.

Voor alle vragen en voor het aanvragen van een concessie, kan contact opgenomen worden met de dienst Burgerzaken op tel. 02 531 02 34 of burgerzaken@lennik.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?