Gemeente is eigenaar van Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Terlinden

In het gemeente werd de verwervingsacte ondertekend waardoor de gemeente Pepingen eigenaar is geworden van de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Terlinden in Heikruis.

De kapel is ook gekend als “De Eerste Kapel van de Heren van Ter Rijst” en staat op een driesprong van de wegen naar Heikruis, Herne en Bierk. De naam Terlinden verwijst naar de linden, rond de kapel, een boomsoort waar vroeger beschermende eigenschappen werden toegeschreven. Het is niet duidelijk wanneer de kapel is gebouwd.

In de kapel hangen enkele rouwborden uit de negentiende eeuw, versierd met de wapenschilden van overleden kasteelbewoners. In 1871 werd de kapel hersteld na een zware storm. De Ter Lindenkapel is opgenomen in de inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed.

De kapel was sinds 1956 eigendom van de intussen 95-jarige Hubert Joly uit Ittre. Het was zijn wens dat de kapel in openbaar bezit zou komen. Dinsdag tekende zijn neef Fernand Joly de overdrachtakte op het gemeentehuis van Pepingen in handen van notaris Melissa Vyvey uit Halle.

Gratis

De gemeente Pepingen verwerft de kapel zonder kosten. “Het is een historisch moment want het gaat om een belangrijk ijkpunt in Heikruis en onze gemeente. We zullen er zeker zorg voor dragen”, zegt schepen Saskia Beeckmans.

Het gemeentebestuur weet nog niet welke bestemming de kapel kan krijgen. “Pas na de ondertekening van de akte kunnen we verder gaan nadenken over de bestemming. Als we de kapel kunnen betreden kunnen we ook nagaan welk onderhoud er moet gebeuren. Het onderhoud van het terrein hadden we al enkele jaren op ons genomen”, zegt burgemeester Eddy Timmermans.

Mater Dei

De familie Joly was tot in het begin van de jaren 1960 eigenaar van het kasteel Ter Rijst.  De echtgenote van de laatste eigenaar Hubert Joly ligt begraven onder de kapel van Mater Dei, waar er ook voor hem een plaatsje wacht.

Vragen

De CD&V-fractie ondersteunde de aankoop van de kapel Terlinden. “Maar we vroegen aan de meerderheid om werk te maken van een toekomstvisie omtrent ons erfgoed. Daarom stelden we volgende vragen tijdens de gemeenteraad bij de aankoop van de kapel .  Wat zijn de toekomstplannen van de meerderheid met de kapel Terlinden? Is er een schatting van de mogelijke kosten om deze kapel toegankelijk te maken? Wie gaat instaan voor het onderhoud van deze kapel? We bleven echter op onze honger zitten, we kregen geen enkel relevant antwoord”, aldus gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?