Corona-overtreders verschijnen binnenkort voor de rechter

In het arrondissement Halle-Vilvoorde werden de afgelopen maanden 3.808 processen-verbaal voor corona-inbreuken door meerderjarigen opgesteld. In 1.286 dossiers werd reeds een minnelijke schikking betaald. Tegen minderjarigen werden er al 487 processen-verbaal opgesteld.

Op 11 en 25 juni zullen een aantal dossiers behandeld worden op de correctionele rechtbank. Dit betreft personen, die zich tijdens de controle door de politie op het naleven van de coronamaatregelen, weerspannig gedroegen en toen onmiddellijk via snelrecht gedagvaard werden. Voor feiten van weerspannigheid riskeert ze een gevangenisstraf tot 6 maanden, voor corona-inbreuken een gevangenisstraf tot 3 maanden en/of een boete tot 8.000 euro.

Op 18, 22 en 26 juni en 8 juli, zullen er op de jeugdrechtbank coronadossiers behandeld worden van minderjarige overtreders, die meermaals betrapt werden op voornamelijk samenscholingen in strijd met de coronamaatregelen. De jeugdrechtbank kan beslissen tot een berisping, een positief project, een ambulante sanctie (werkprestatie of leerproject), of het opleggen van voorwaarden. Naast het dagvaarden bij de jeugdrechtbank, maakt het parket Halle-Vilvoorde ook gebruik van de alternatieve mogelijkheden van het jeugddelinquentiedecreet om minderjarigen die eenmalig of minder ernstige feiten gepleegd hebben tot de orde te roepen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het versturen van een aangepaste waarschuwingsbrief of een oproeping van de minderjarige en zijn ouders bij de parketcriminoloog.

Voor corona-inbreuken van meerderjarigen zonder samenloop met weerspannigheid of andere gemeenrechtelijke misdrijven, werd de politierechtbank recent bevoegd gemaakt. De politierechtbanken van Halle en Vilvoorde zullen hiervoor in de maand augustus elk 3 extra themazittingen houden, op respectievelijk 17, 19 en 20 augustus, en 18, 19 en 20 augustus.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?